środa, 13 luty 2019 21:24

Gmina wprowadza jednorazowe bonifikaty

Gmina wprowadza jednorazowe bonifikaty Fot. P. Henc

1 stycznia br. tereny oddane w użytkowanie wieczyste przeszły na własność mieszkańców znajdujących się na nich nieruchomości. Muszą oni jednak uiścić opłatę przekształceniową z tego tytułu. Rada Miejska wprowadziła właśnie bonifikaty dla tych, którzy zdecydują się na jednorazową wpłatę.

1 stycznia 2019 r. - zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą - dotychczasowi właściciele mieszkań położonych w budynkach, w których więcej niż połowę stanowią lokale mieszkalne oraz domów jednorodzinnych położonych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, stali się właścicielami i odpowiednio współwłaścicielami tych gruntów z mocy prawa. Uwłaszczenie objęło również właścicieli lokali użytkowych (np. garaże), znajdujących się w budynkach wielolokalowych , w których więcej niż połowa lokali to lokale mieszkalne. Zmiana z użytkowania wieczystego na własność oznacza jednak konieczność wniesienia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłaty przekształceniowej. Można to zrobić na dwa sposoby: przez 20 lat płacąc roczne raty równe dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste lub za pomocą jednorazowej wpłaty. W tym drugim przypadku skorzystać można z bonifikat, które właśnie wprowadziła w naszej gminie Rada Miejska. - Uwzględniając wytyczne ustawowe oraz mając na względzie oczekiwania licznej grupy społecznej naszej gminy, jaką są właściciele przekształconych nieruchomości, Burmistrz dokonał analizy zmierzając do określenia finansowych możliwości Gminy Swarzędz zarówno w zakresie roku budżetowego 2019, jak i lat następnych. Analiza ta w dalszej części pozwoliła na ustalenie progów procentowych bonifikat oraz warunków ich udzielania (…). W opinii Burmistrza  niniejszy projekt stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a finansowymi możliwościami Gminy Swarzędz – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Wspomniane progi procentowe bonifikat oznaczają, że im szybciej właściciel nieruchomości ureguluje należności, tym korzystniejszą ulgę otrzyma. Jak wynika z przegłosowanej przez samorządowców uchwały, gdy opłata zostanie uiszczona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, ulga wyniesie 60%, gdy natomiast opłatę wniesiemy w drugim roku od przekształcenia, to będzie ona wynosiła 50% i będzie malała o 10% za każdy kolejny rok „zwłoki”, aż do 20% w przypadku gdy opłacimy ją dopiero po 5 latach od momentu przekształcenia. Chcąc otrzymać ulgę, trzeba jednak spełnić kilka warunków, m.in. nie można mieć zaległości podatkowych oraz w opłatach za wieczyste użytkowanie. Na dostarczenie odpowiednich pism w tej sprawie urzędnicy mają czas do końca roku. Warto też odnotować, że jednym z największych beneficjentów dokonanego właśnie przekształcenia i wchodzących w życie bonifikat będą spółdzielcy. Swarzędzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak podczas posiedzenia radnych poinformował jej prezes Paweł Pawłowski, posiada 30ha terenów objętych wieczystą dzierżawą, z czego aż 27,6 ha zostanie objętych procesami uwłaszczenia. To łącznie kilka tysięcy spółdzielców, którzy uzyskali rządowe gwarancje przekształcenia. W samej gminie temat dotyczy ok. 3 tys. mieszkańców.

mn

Wysokość bonifikaty od opłaty:

60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie

50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu

40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu

30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu

20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu

Skomentuj

Okladka-23-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły