poniedziałek, 03 marzec 2014 09:44

„Jedynka” i Eugeniusz Jacek z tytułami!

Eugeniusz Jacek, wieloletni prezes swarzędzkiego Koła Honorowych Dawców Krwi i PTTK Łaziki, odznaczony przez Prezydenta RP złotymi Krzyżami Zasługi i obchodząca w marcu piękny jubileusz 180 – lecia powstania Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica zostali uhonorowani tytułem „Zasłużonych dla miasta i gminy Swarzędz”.

Tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz” to najwyższe i najbardziej priorytetowe odznaczenie w naszej gminie. Rokrocznie są one przyznawane (po pozytywnym przyjęciu przez radnych) i wręczane podczas uroczystej sesji rady Miejskiej, która odbywa się w Dniu święta patrona naszego miasta i gminy św. Józefa. Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w miniony wtorek w porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał o nadaniu tytułu Zasłu żony dla miasta i gminy Swarzędz”. Wnioskodawcą pierwszego był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Taterka i koło PTTK Łaziki.Oba wnioski radni przyjęli – co warte podkreślenia – jednogłośnie. Uroczyste wręczenie pamiątkowych listów gratulacyjnych i nadanie tytułów odbędzie się 19 marca w dniu święta Patrona naszej gminy, św. Józefa

Serdecznie gratulujemy!

J. Całka

kt

Eugeniusz Jacek

Społecznik, od ponad 37 lat działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowy dawca krwi, od ponad 30 lat działacz PTTK i LOP. Założyciel i wieloletni prezes swarzędzkiego koła „Łaziki”, prezes swarzędzkiego koła honorowych dawców krwi oraz wielki propagator idei honorowego krwiodawstwa. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Honorową Odznaką PTTK. W ostatnim czasie otrzymał tytuł „Wolontariusza Roku”. Uhonorowany przez Prezydenta RP dwoma Złotymi Krzyżami Zasługi: za działalność społeczną oraz za honorowe oddawanie krwi.

 Jedynka zdjecie  nr 2

Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica

Może poszczycić się najdłuższym stażem. Jej historia sięga 1834 roku, kiedy została otwarta jako katolicka szkoła ludowa. Przez wiele lat nauka pod zaborami odbywała się w j. niemieckim. Po odzyskaniu niepodległości, po I wojnie światowej naukę wznowiono w 1919r. W 1934 r. szkoła otrzymała imię Stanisława Staszica oraz sztandar. Do „jedynki” przy Zamkowej uczęszczały całe pokolenia swarzędzan a lista jej wychowanków i absolwentów jest bardzo długa.

 

Skomentuj

Okladka-23-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły