wtorek, 04 marzec 2014 14:37

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Czy wystarczy miejsc?

Rodzice maluchów - podczas marcowej rekrutacji do przedszkoli – mogą zostać zaskoczeni nowościami, których w latach poprzednich nie było. Dlaczego? Po pierwsze: nabór będzie odbywał się drogą elektroniczną, po drugie zmieniono kryteria przyjęć do placówek. Zmiany to efekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Ten, kto jeszcze nie zdecydował, do którego przedszkola posłać swoją pociechę, powinien zrobić to jak najszybciej. W miniony poniedziałek, 3 marca, rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie naszej gminy. Zapisy do placówek potrwają do końca marca. Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze TS, w tym roku, w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zasady rekrutacji w tym zmienione. - Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem swarzedz.przedszkola.vnabor.pl, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2009-2011 oraz urodzonych w II połowie 2008 r., zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz – wyjaśnia Dorota Zaremba, Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w UMiG.

Co oznaczają znowelizowane kryteria i zasady przyjęcia? Podczas rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty – dodaje Dorota Zaremba. W świetle zmian najwięcej, (bo po 60 pkt) można zebrać m.in za wielodzietność rodziny, za niepełnosprawność dziecka, jednego z rodziców, czy samotne wychowywanie dziecka. Oznacza to, maluchy z rodzin wielodzietnych, czy niepełnosprawne mają zdecydowanie większą szansę na miejsce w przedszkolu niż np. dzieci obojga rodziców pracujących, bo za spełnienie tego kryterium otrzymamy tylko po 15 pkt.

Przypomnijmy, że rodzice mają do wyboru 14 przedszkoli publicznych (rok temu 13). W 6 placówkach przedszkolnych prowadzonych przez gminę oraz w 8 zarządzanych przez prywatnych operatorów znajdzie się w sumie ok. 1460 miejsc. Liczba miejsc zwiększyła się m.in. dzięki budowie nowego Przedszkola na os. Cegielskiego. Placówka o wdzięcznej nazwie „Chatka Puchatka” będzie dysponowała 5 salami dydaktycznymi dla 125 dzieci. Placówka swoją działalność rozpocznie już od 1 września.

kt

Harmonogram rekrutacji:

10-21 II – rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną mają obowiązek złożenia deklaracji dalszym uczęszczaniu dzieci do placówki (roczniki 2009-2010 oraz II połowa 2008).

3 III – 31 III – wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce I wyboru

18 IV godz. 10.00- opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 IV do 28 IV – potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

16 V godz. 10.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych ( z listy dzieci zakwali8fikownaych)

16 V – 23 V – składanie przez rodziców nieprzyjętych dzieci wniosków o sporządzenie w uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 28 V – wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 4 VI – złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Skomentuj

Okladka-23-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły