poniedziałek, 27 maja 2024
20 C
Swarzędz

Drogowe rewolucje

Zobacz także

- Reklama -

Więcej miejsc parkingowych i nowa organizacja ruchu – to podstawowe założenia ubiegłorocznej koncepcji władz gminy zmierzającej do poprawienia sytuacji komunikacyjnej w północnej części miasta, zwłaszcza na gęsto zabudowanych terenach osiedlowych.

W minionym roku władze naszego miasta przedstawiły propozycję zmian organizacji ruchu na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców oraz częściowo na os. Zygmunta III Wazy. Zmiany, wymuszone przez wciąż narastające natężenie ruchu samochodowego w okolicy, a których wstępne opracowanie zlecono już w 2010 roku miałyby polegać, jak już informowaliśmy, przede wszystkim na budowie tak potrzebnych parkingów oraz wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na większości dróg osiedlowych – zarówno wewnątrzosiedlowych, jak i tych oddzielających osiedla, dzięki czemu na większości z nich będzie możliwe utworzenie wspomnianych miejsc parkingowych. Ważną planowaną zmianą, przypomnijmy, jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od ul. Kwaśniewskiego przez tzw. Manhattan celem umożliwienia płynnego przejazdu na ul. Grudzińskiego, a także gruntowna modernizacja wewnątrzosiedlowego deptaku, prowadzącego od wspomnianego Manhattanu, koło Gimnazjum nr 3 na os. Kościuszkowców.

Papierowe fantazje
Aby to wszystko jednak wykonać, konieczna będzie – jak wyjaśniają przedstawiciele magistratu – modernizacja istniejących dróg wewnątrzosiedlowych, korekta łuków drogowych, czy przebudowa istniejących skrzyżowań. O tym, jak koncepcja komunikacyjna miałaby ostatecznie wyglądać, decydowali, przypomnijmy, także sami zainteresowani – mieszkańcy terenów, na których będzie obowiązywała, przesyłając swoje uwagi do Urzędu Miasta i Gminy. – Oficjalnie procedura opiniowania wniosków trwała dwa miesiące, nieoficjalnie  uwagi do projektu nadal są zgłaszane przy różnych okazjach, bo projekt nie został zatwierdzony. Do przygotowywanej koncepcji wpłynęło łącznie 11 wniosków. Niektóre wnioski były bardzo precyzyjne, inne z kolei bardzo kompleksowe – wyjaśnia Piotr Nawrocki, prowadzący przedsięwzięcie z ramienia magistratu. Dotyczyły one głównie największego problemu – zwiększenia liczby miejsc parkingowych, ale nie tylko. Spółdzielcy sugerowali utworzenie drogi dwukierunkowej pomiędzy os. Dąbrowszczaków i Czwartaków (przywrócenie stanu sprzed kilku lat), przy której mogłyby zostać zlokalizowane parkingi oraz pozostawienie drogi dwukierunkowej po południowej stronie wieżowców na os. Czwartaków, przebudowę przejścia dla pieszych pomiędzy os. Czwartaków i Kościuszkowców (po południowej stronie SP nr 4), które aktualnie wychodzi na rząd pojazdów, wybudowanie nowego wyjazdu z południowo-zachodniej części os. Kościuszkowców.

Każdy centymetr pod parkingi
Część wniosków została uwzględniona w opracowywanej koncepcji. Jak prezentuje się ona obecnie?: – Temat nowej organizacji ruchu na terenach osiedlowych należy rozpatrywać globalnie, bo tereny te są ściśle komunikacyjnie ze sobą połączone. Przymierzamy się do remontu wewnątrzosiedlowego deptaku biegnącego od Manhattanu, przez Gimnazjum nr 3 do os. Kościuszkowców, bardzo istotną zmianą będzie też przekształcenie w drogę dwukierunkową ulicy wewnątrzosiedlowej łączącej ul. Kwaśniewskiego z ul. Grudzińskiego. Będzie to poważna inwestycja, związana z gruntowną przebudową tego ciągu komunikacyjnego. Dosyć duży udział w koncepcji mają miejsca parkingowe, które chcemy tworzyć na każdym wolnym centymetrze przestrzeni – wyjaśnia Bartłomiej Majchrzak, kierownik referatu inwestycyjnego w magistracie, podkreślając że wszystkie drogi wewnątrzosiedlowe mające alternatywę powrotu, a zlokalizowane wzdłuż ul. Kwaśniewskiego, staną się drogami jednokierunkowymi. Tak np. będzie w przypadku drogi prowadzącej przy kościele i przedszkolu „Zielona Półnutka”, gdzie wyjazd z terenów osiedlowych będzie się odbywał tyłami SP nr 4 i dalej drogą wewnątrzosiedlową na ul. Kwaśniewskiego. Tak jak jest to aktualnie, tyle że w przeciwnym kierunku.

Temat na kilka lat
– Te zmiany z pewnością będą drastyczne w kontekście istniejącej organizacji ruchu na osiedlach. Wprowadzenie jednak nowej organizacji ruchu będzie wymagało czasu i na pewno będzie to wykonywane etapowo, być może kwartałami lub osiedlami, bo całe przedsięwzięcie nie może polegać  tylko i wyłącznie na postawieniu odpowiednich znaków drogowych. Całość zacznie obowiązywać dopiero w momencie wykonania prac na wszystkich osiedlach – tłumaczy Bartłomiej Majchrzak. Problem może być jednak nie tyle z przebudową obiektów komunikacyjnych, ile z budową parkingów: – Staraliśmy się umieścić parkingi na naszym terenie, ale wiele z nich będzie powstawało na własnościach wspólnot mieszkaniowych. A każde takie przedsięwzięcie będzie wymagało uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli takiego terenu. To jest trudny temat, ale nie jest nie do zrobienia – dodaje szef referatu. Kiedy można oczekiwać rozpoczęcia prac na osiedlach? Na pewno nie w tym roku i na pewno nie w przyszłym, choć w nowym budżecie znajdzie się najprawdopodobniej miejsce na środki związane z opracowaniem projektu technicznego przedsięwzięcia. Póki co, koncepcja musi zyskać akceptację rady miejskiej, a także starosty poznańskiego i Zarządu Dróg Powiatowych: – Niewykluczone, że pierwsze etapy prac modernizacyjnych na osiedlach zostaną zaplanowane na 2014 r. Na pewno nie jest to inwestycja na jeden rok. Nacisk w pierwszej kolejności będziemy kłaść na wykonanie deptaku, bo dzięki temu zostaną udrożnione dwa połączenia drogowe, których aktualnie nie ma: przejazd z Manhattanu w stronę targowiska i ul. Zamkowej oraz przejazd za przedszkolem „Miś Uszatek” i gimnazjum – podsumowuje Bartłomiej Majchrzak. Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia będą znane dopiero po opracowaniu projektów budowlano – wykonawczych dla wszystkich planowanych etapów.  

mn

- Reklama -
- Reklama -