piątek, 2 czerwca 2023
17.3 C
Swarzędz

Narzucą nam podatek śmieciowy

Zobacz także

Już w lipcu przyszłego roku gmina stanie się pełnoprawnym właścicielem odpadów, mieszkańcy natomiast zostaną zobowiązani do uiszczania na jej rzecz podatku śmieciowego. Do końca tego roku samorządy muszą podjąć szereg uchwał i regulaminów.

Za Swarzędz zrobi to Związek Międzygminny „Gospodarki odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Swarzędz, podobnie jak inne miasta, czeka rewolucja śmieciowa. Zmiany w gospodarce odpadami zostały zatwierdzone przez rząd w połowie ubiegłego roku, a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczęła obowiązywać z początkiem stycznia br. Obarcza ona samorządy odpowiedzialnością za losy naszych domowych śmieci, czyli w skrócie – przekazuje im władzę nad odpadami komunalnymi. Ma ona także na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Ustawa zakłada też, że to nie mieszkańcy – jak to miało miejsce dotychczas – będą podpisywali samodzielnie umowy na odbiór śmieci. Zrobią to za nich urzędy miast.

Czasu coraz mniej

Tyle, że to mieszkańcy będą płacić bezpośrednio gminom za to, by ta odbierała od nich odpady i utrzymywała czystość na swoim terenie. Dla przeciętnego mieszkańca oznacza to wprowadzenie tzw. podatku śmieciowego, czyli obowiązkowej i zryczałtowanej opłaty za odbiór odpadów. Co więcej, zgodnie z nową ustawą samorządy gmin będą musiały stworzyć zarówno regiony gospodarki odpadami komunalnymi, jak i zobowiązać się do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji. Nowości jest sporo, nic zatem dziwnego, że gminy intensywnie przygotowują się do realizacji ustawy i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami. Czas mają do 1 lipca przyszłego roku – wówczas przepisy ustawy zaczną oficjalnie obowiązywać w całym kraju. Przypomnijmy, że w czerwcu z tematem szczegółowo zapoznał się swarzędzki samorząd. Radnym przedstawiono wówczas najważniejsze uchwały, które będą zobowiązani podjąć do końca roku. Była to także okazja do przedyskutowania skutków społecznych i ekonomicznych wprowadzenia nowego systemu śmieciowego.

Zdecyduje związek, nie rada

Na jakim etapie znajduje się wdrażanie systemu w naszej gminie? W najbliższym czasie zostanie ustalony nowy system opłat dla mieszkańców. Nie zajmie się tym bezpośrednio rada miejska, a Związek Międzygminny „Gospodarki odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, do którego, obok 9 innych miejscowości, należy nasza gmina. W ten sposób wypracowana zostanie m.in. metoda naliczania i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłaty za pojemnik o określonej pojemności, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty oraz zakres świadczenia usług. Miasto natomiast, w drodze przetargu, wybierze przedsiębiorcę, który będzie miał obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie.
Co ważne, gminy zrzeszone w związku będą musiały zdecydować, czy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe. – Jako gmina nie będziemy brać bezpośredniego udziału w przygotowywaniu dokumentacji i procedur. Przyjęliśmy w międzyczasie zmieniony statut związku, przyjmując też zasady związku w tym względzie i to związek będzie wykonywał zadania rady miejskiej względem dokumentacji, uchwał, itp. – wyjaśnia Joanna Sonnak, kierownik referatu ochrony środowiska w magistracie.

Rocznie mniej za śmieci

Procedury procedurami, dla przeciętnego mieszkańca najważniejsza jest jednak kwestia opłaty za odbiór śmieci z posesji, bo płacić teraz już będzie każdy. Na zmianach przepisów na pewno stracą osoby, które na pozbywaniu śmieci chciały zaoszczędzić i wyrzucały je w lesie lub podrzucały sąsiadom. Spokojnie mogą spać za to ci, którzy za wywóz śmieci płacili sumiennie. Dla nich usługa powinna być tańsza, nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do aktualnie ponoszonych kosztów. Stawka opłaty zostanie ustalona przez Radę Miejską w zależności albo od liczby mieszkańców zamieszkujących daną posesję, albo od jej powierzchni, bądź na podstawie zużycia wody. Rocznie mogą to być kwoty rzędu 250-300 zł. Odnotujmy, że aktualnie trzyosobowa rodzina za wywóz śmieci z posesji płaci ok. 700 zł. rocznie. Do zaproponowanego systemu gospodarki odpadami samorządy wielu miast odnoszą się z rezerwą. Niektóre, jak np. Inowrocław zaskarżył nawet znowelizowaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego: – Ustawa krzywdzi gminy. Do tej pory, poprzez pracę strażników miejskich, kontrolowaliśmy posiadanie przez mieszkańców umów na wywóz śmieci z posesji i dzięki temu udawało nam się kontrolować lokalną gospodarkę odpadami. Ustawodawca wywraca wszystko do góry nogami, a gminy zostaną z problemem ściągalności podatków i z kosztownym w utrzymaniu systemem – komentował w międzyczasie założenia ustawy wiceburmistrz Adam Trawiński. mn

 

700 – ok. tylu złotówek rocznie płaci aktualnie trzyosobowa rodzina za wywóz śmieci z posesji

250-350 – tyle złotówek rocznie od jednej posesji może wynosić podatek śmieciowy

 

Co zmieni się w lipcu przyszłego roku?

– automatycznie właścicielem wszystkich odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych stanie się gmina, która musi zapewnić ich wywóz

– zamiast płacić za wywóz śmieci prywatnym firmom, każde gospodarstwo domowe obciążone będzie nowym podatkiem wnoszonym na rzecz gminy, niezależnie od tego, ile śmieci wyprodukuje

– wysokość opłaty ustali rada miejska w oparciu o następujące metody: liczbę mieszkańców, ilość zużytej wody w gospodarstwie domowym, powierzchnię lokalu

– usuwaniem odpadów będą zajmować się firmy bądź firma wyłoniona przez gminę w przetargu, mieszkańcy zatem nie będą musieli podpisywać umów na wywóz śmieci, wystarczy jedynie raz podpisana z gminą deklaracja

– z systemu częściowo zostaną wyłączone firmy zajmujące się odbiorem odpadów. Na rynku pozostaną tylko te, które zwyciężą w przetargach organizowanych przez gminy

– samorządy zaczną budować stacje do sortowania, odzyskiwania i kompostowania odpadów. Dzięki temu ma zmniejszyć się objętość śmieci kierowanych na składowiska

- Reklama -
- Reklama -