niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Inwestycje najbliższych lat

Zobacz także

- Reklama -

Kanalizacja w sołectwach, nowe nawierzchnie w wielu punktach miasta i gminy, budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie i rozbudowa podstawówki w Kobylnicy, wodociągi w Janikowie, Paczkowie i Łowęcinie, przebudowa układów komunikacyjnych w Swarzędzu i Zalasewie to niektóre z inwestycji na najbliższe lata.

Jakie są najważniejsze planowane zadania inwestycyjne realizowane przez naszą gminę?

Priorytetowe inwestycje najbliższych lat:
Kanalizacja 2013 – 2017r.:
Będzie realizowana w: Jasiniu, Kobylnicy, Gruszczynie, Paczkowie, Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Gortatowie

Wodociągi:
Janikowo, Paczkowo, Łowęcin

Drogi:
-Zalasewo – ul. Średzka (wspólnie ze Starostwem)
-Zalasewo – ul. Glebowa, Jeżynowa i Staniewskiego
-Kobylnica – przebudowa drogi Wierzonka – Kobylnica
-Kobylnica – przebudowa ul. Dworcowej
-Gruszczyn – ul. Łąkowa, Spadochronowa
-Swarzędz – rondo Kupiecka – Graniczna
-Swarzędz – budowa wiaduktu i przebudowa ul. Rabowickiej
-Swarzędz – budowa układu komunikacyjnego – od dworca do drogi krajowej nr 92
-Swarzędz – Zachodnia, 3 Maja, Szmaragdowa, Złota, Srebrna, Przybylskiego, Pogodna, Kaczorowskiego)
-Paczkowo – Dworska, Sokolnicka, przebudowa ul. Zapłocie
-Rabowice – przebudowa ul. Bliskiej
-Garby – przebudowa ul. Transportowej
-Janikowo Dolne – poszerzenie ul. Swarzędzkiej

Oświata:
-dokończenie budowy Zespołu Szkół w Paczkowie
-budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie
-rozbudowa szkoły podstawowej w Kobylnicy

Zdrowie:
-Przebudowa Przychodni Zdrowia w Kobylnicy

Rewitalizacja miasta:
-Przebudowa budynku po Ośrodku Kultury (ul. Piaski 4) oraz 2 kamienic
-Przebudowa dachu i elewacji ratusza

Transport i turystyka:
-Budowa skateparku, modernizacja pływalni, budowa zadaszenia nad kortami, budowa boiska Orlik przy Pływalni, budowa boiska trawiastego oraz boiska pełnowymiarowego ze sztuczna nawierzchnią (szczegółowe zadania poniżej)

{gallery}31.10.2012{/gallery}

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na najbliższe lata pojawiło się wiele zmian. Niektóre z inwestycji zostały przesunięte – z różnych przyczyn – w czasie. Są takie, których termin został nieco oddalony na lata późniejsze, niektóre inwestycje przyspieszono.

Oto proponowane zmiany:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu – zmniejsza się plan środków na 2013 r. o kwotę 20 tys. zł. a zwiększa się plan środków na 2015r. o 100 tys. zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Słonecznikowej – wprowadza się plan środków finansowych na 2013 w wysokości 25 tys. zł a w 2014r. w wysokości 80 tys. zł.
Budowa kanalizacji i minioczyszczalni ścieków na terenie gminy Swarzędz – zwiększa się plan środków na 2013r o kwotę 150 tys. zł., natomiast zmniejsza się plan środków na 2014 o kwotę 150 tys. zł. i ustala się limit zobowiązań do kwoty 211 tys. zł.
Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych – zmniejsza się plan środków finansowych na 2014 o kwotę 20 tys. zł a w 2015r. o kwotę 100 tys. zł.
Przebudowa skrzyżowania ul. Średzka w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – zmniejsza się plan środków na 2013 r. o 1,4 mln zł. i zwiększa się o tą kwotę plan środków na 2014 r.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zmniejsza się plan środków finansowych w latach 2013 – 2014 o 1 mln zł. natomiast zwiększa się plan środków w 2015r o 1 mln zł.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie – zmniejsza się plan środków w 2014r. o kwotę 800 tys. zł. a w roku 2015r. zwiększa się o 800 tys. zł.
Budowa parkingu w rejonie Pływalni Wodny Raj oraz rejonie skrzyżowania ulic: św. Marcin i Kosynierów – zmniejsza się plan środków finansowych na 2013r. o kwotę 100 tys. zł. a w 2014 o kwotę 200 tys. zł.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej i Rabowickiej – zmniejsza się plan środków finansowych na 2014r. o kwotę 800 tys. zł.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej – zmniejsza się plan środków w 2013r. o kwotę 150 tys. zł.
Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu etap I – zmniejsza się plan środków na 2013r o 4,2 mln zł. i ustala limit zobowiązań na 25,5 mln zł.
Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajowa nr 92 – etap II – zwieksza się plan środków na 2013 o kwotę 1,1 mln zł. a w roku 2015 o kwotę 8,3 mln zł. i ustala limit zobowiązań do kwoty 18,2 mln zł.
Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz odwodnieniem – wprowadza się plan finansowy na rok 2013 w wysokości 2 mln zł., natomiast w roku 2014 zmniejsza się plan środków o 1,2 mln zł. a w 2015r o 500 tys. zł.
Rewitalizacja Starówki w Swarzędz (inwentaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej) – zwiększa się plan środków finansowych na 2013 r. o 100 tys. zł. natomiast zmniejsza się plan środków w 2014 r. o 100 tys. zł.
Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawna – zwiększa się plan środków na 2013 o kwotę 500 tys. zł. natomiast na 2014r. wprowadza się 2 mln zł.
Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zmniejsza się plan środków w 2012 r. o kwotę 43 tys. zł., w 2013r. zwiększa się plan o kwotę 50 tys. zł. natomiast w 2015r. wprowadza się 400 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową nr 92 – zmniejsza się plan środków na 2013 o kwotę 20 tys. zł. w 2015r o kwotę 500 tys. zł. natomiast w 2016 wprowadza się 500 tys. zł.
Przebudowa nawierzchni w Bogucinie – zwiększa się plan środków na 2015 r. o kwotę 300 tys. zł.
Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie – zmniejsza się plan środków na 2015 o 750 tys. zł. a w 2016 wprowadza się 750 tys. zł.
Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) – zwiększa się plan środków na 2014 o 20 tys. zł., a w 2015r. zmniejsza się plan o kwotę 400 tys. zł., natomiast w 2016r. wprowadza się plan środków w wysokości 1,1 mln zł.
Przebudowa ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej i Pawiej – zmniejsza się plan środków na 2015r. o kwotę 800 tys. zł. natomiast na 2016r. wprowadza się 1,3 mln zł.
Przebudowa z budową chodnika w ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym – zmniejsza się plan środków finansowych na 2015r. o kwotę 800 tys. zł., natomiast w 2016r. wprowadza się plan środków w wysokości 700 tys. zł.
Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie – zmniejsza się plan środków finansowych na 2015r. o 900 tys. zł., natomiast w 2016r. wprowadza się 800 tys. zł.
Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach – zmniejsza się plan środków na 2015r. o 500 tys. zł., natomiast na 2016r. wprowadza się kwotę 1,1 mln zł.
Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – wprowadza się 1,5 mln zł. na 2013r., natomiast w roku 2014 zmniejsza się plan środków o 1,5 mln zł.
Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie – zwiększa się środki na 2013r. o 250 tys. zł.
Modernizacja placówek oświatowych w ramach rewitalizacji placówek oświatowych na terenie gminy Swarzędz – zwiększa się o 30 tys. zł. środki na 2012r., natomiast w 2013 roku zmniejsza się środki o 491 tys. zł.
Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zmniejsza się plan środków finansowych w 2014r. o 7,9 mln zł. , natomiast w 2015r. wprowadza się kwotę 15,4 mln zł.
Adaptacja budynku Przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia – zwiększa się plan środków na 2013r. o 10 tys. zł.
Wykonanie instalacji dla unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach – zmniejsza się plan środków na 2013r o 600 tys. zł.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz – zwiększa się środki na 2012 o kwotę 100 tys. zł. a w latach 2015-2016 – wprowadza się po 300 tys. zł. rocznie.
Adaptacja wybranych pomieszczeń budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich – zmniejsza się środki na 2013r o 50 tys. zł. i w 2014r.
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego – w 2014 zmniejsza się plan środków o 120 tys. zł. natomiast w 2015r. wprowadza się 80 tys. zł.
Moje boisko Orlik przy Pływalni Wodny Raj –wprowadza się na 2012r. kwotę 20 tys. zł. oraz na 2014r. 800 tys. zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania (projekt):

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku) – wprowadza się 500 tys. zł. na 2015r. a w 2017r 3,2 mln zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Paczkowie (rejon ulic: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej) – na 2017r. wprowadza się kwotę w wysokości 2,2 mln zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach i Kruszewni – na 2016r. wprowadza się kwotę 2 mln zł., a na 2017r. 5 mln zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gortatowie (rejon ulic Marszałkowskiej i Królewskiej) – na 2016r. wprowadza się kwotę 3,5 mln zł.
Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulic: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Kaczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców) – na 2015r. wprowadza się kwotę 1,8 mln zł., w 2016r. – 3,5 mln zł., a w roku 2017 – 2,1 mln zł.
Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulic: Glebowej, Jeżynowej, Transportowej i Staniewskiego) – na 2015r. wprowadza się kwotę 1,4 mln zł., na 2016r. – 1,6 mln zł., a na 2017 – kwotę 900 tys. zł.
Przebudowa ul. Transportowej w Garbach – wprowadza się na rok 2016 środki w wysokości 900 tys. zł., natomiast na rok 2017 wpisuje się 3 mln zł.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – wprowadza się na 2016r. 3,5 mln zł.
Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 – na 2013r. wpisuje się 200 tys. zł.

 

Zebrała: kt

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -