sobota, 15 czerwca 2024
20.8 C
Swarzędz

Budżet: pierwsza odsłona

Zobacz także

- Reklama -

Projekt przyszłorocznego budżetu to w tej chwili priorytet dla swarzędzkiego samorządu. Przed kilkoma dniami dokument przygotowany przez finansistów UMiG trafił do rąk radnych, w miniony poniedziałek projekt gminnej skarbonki 2013 został oficjalnie zaprezentowany przez magistrat.

Tradycyjna, coroczna samorządowa debata budżetowa została rozpoczęta i trwać będzie do końca roku, bo do tego czasu prace nad kształtem uchwały muszą zostać zakończone. Szczegółowe założenia i strukturę przyszłorocznej skarbonki miasta przedstawił radnym skarbnik gminy Maciej Narłowski (prezentujemy je w niezależnym materiale). Wydatki z budżetu 2013, jeśli zostanie on zaakceptowany przez radnych w przedstawionej formie, miałyby wynieść 141,2 mln zł, przy dochodach rzędu 138 mln zł. Tym samym deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 2 mln zł.: – Ten budżet został zaplanowany w takiej formie, że w każdej chwili jesteśmy w stanie ubiegać się i korzystać ze środków unijnych, bo mamy zagwarantowany udział środków własnych, nie przekraczamy też pułapu zadłużenia, żeby starać się o takie środki – relacjonował skarbnik. – Na ten rok gmina ma 55 mln zł. długu. (w ub. roku zadłużenie osiągnęło 62 mln zł. – przyp. red.) Będzie on możliwy do spłacenia, bo w latach 2013-2032 planujemy wyższe dochody niż wydatki, będzie zatem nadwyżka budżetowa. Mamy rezerwę, która daje nam bezpieczeństwo – tłumaczył skarbnik. Tym, co jednak interesuje najbardziej, to fakt, jak budżet przekłada się na rzeczywistość i życie przeciętnego mieszkańca. Podczas omawiania jego założeń nie mogło zatem zabraknąć i kilku słów o inwestycjach. W tym też kontekście urzędnicy omówili przedsięwzięcia planowane w najbliższym czasie przez magistrat, w tym m.in. te już trwające, jak np. budowa łącznika ul. Rabowickiej z krajówką, dla której zimą zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę II etapu robót. Przypomnijmy, że jest to największa inwestycja komunikacyjna realizowana na terenie Swarzędza: – To zadanie zdeterminowało budżet na lata 2012 i 2013. Koszty będą jednak mniejsze niż zakładaliśmy, bo inwestycja jest lub będzie dofinansowywana, dzięki czemu w efekcie zostaną przyspieszone inne zadania – wyjaśniał Zbigniew Zastrożny, dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy w swarzędzkim magistracie. A te związane są m.in. z uzupełnianiem kanalizacji budowanej w ostatnim czasie w ramach projektu „Puszcza Zielonka”, w przyszłym roku dla wielu ulic na terenie gminy opracowane zostaną projekty kanalizacyjne (Paczkowo, Sarbinowo, Zalasewo, Garby), w niektórych też zaczną się same prace, jak np. w Paczkowie. Pod uwagę – jak przekonywali urzędnicy powołujący się na przyszłoroczne założenia budżetowe i Wieloletnią Prognozę Finansową – brane będą także remonty i budowa chodników oraz zatok autobusowych przy drogach powiatowych, rewitalizacja starówki (przynajmniej dwie kamienice doczekają się odnowienia), montaż oświetlenia, zwłaszcza w sołectwach (Łowęcin, Sokolniki, Wierzonka, Garby, Paczkowo, Jasin), kontynuacji remontu doczeka się też I i II piętro ratusza. W przyszłym roku dojdzie ponadto do montażu kilkudziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach, w których montaż kanalizacji jest nieopłacalny lub trudny do zrealizowania. Do projektu przygotowanego przez UMiG zgłoszone zostaną kolejne sołectwa: Wierzenica, Puszczykowo i Sokolniki. Szczegółowy wykaz inwestycji na przyszły rok opublikujemy po zakończeniu prac samorządu nad kształtem przyszłorocznego budżetu. O tym, jak będzie wyglądał, przekonamy się do końca grudnia, wówczas odbędzie się głosowanie nad jego przyjęciem. Do tego czasu dyskusje nad projektem gminnej skarbonki odbywać się będą w komisjach Rady Miejskiej i na wspólnych posiedzeniach. Wnioski radnych trafią także do komisji budżetu, która dokona ich selekcji przekazując władzy wykonawczej.

mn

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -