-2.5 C
Swarzędz
sobota, 3 grudnia 2022

Na co wydamy najwięcej w 2013 roku?

Zobacz także

Na kwotę 141,2mln zł. planowane są wydatki przyszłorocznego budżetu. Na oświatę, wychowanie i zdrowie – już tradycyjnie – wydamy najwięcej, bo łącznie 59,1 mln zł., na administrację 25 mln zł., a na transport i drogi 23,5 mln zł. – tak przynajmniej wynika z projektu uchwały budżetowej na 2013 r. Jaki będzie ten przyszłoroczny budżet?

W miniony poniedziałek odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej. Tematem nadrzędnym było przedstawienie założeń i przybliżenie projektu uchwały budżetowej na 2013 r., czyli tzw. „pierwsze czytanie budżetu” – jak nazywają to radni. W świetle tego dokumentu dochody na 2013 r. zaplanowano w kwocie 138 mln zł. Z kolei proponowane na 2012 r. wydatki to kwota 141,2 mln zł. ( rok temu – w projekcie budżetu na 2012r – 140 mln zł.) z czego wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 111 mln zł., a wydatki majątkowe w kwocie 29 mln zł.

W świetle przedstawianego przez skarbnika Gminy Macieja Narłowskiego działów, najwięcej pieniędzy pochłonie oświata i wychowanie, bo 51,9 mln zł. (to kwota ogółem – wydatki majątkowe i bieżące), z czego wydatki bieżące w tym dziale to 46,6 mln zł. Dużo wydamy też na transport i drogi – łącznie 23,5 mln zł., a na administrację publiczną łącznie – 25 mln zł. W najbliższym czasie radni na posiedzeniach poszczególnych komisji zajmą się szczegółową analizą projektu, szczególnie kwot wydatków i wydadzą swoje opinie. Sesję, podczas której odbędzie się głosowanie nad budżetem, zaplanowano na 29 grudnia.

kt

Wydatki przyszłorocznego budżetu (bieżące i majątkowe)
Transport i drogi – 23,530 mln zł. – tj. 16,6 %
Administracja p – 25 mln zł. – tj. 17,7%
Oświata, wychowanie i zdrowie – 59,1 mln zł. – tj. 41,89%
Pomoc społeczna OPS – 13,53 mln zł., tj. 9,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3 mln zł. tj. 6,65%
Kultura i sport – 10,5 mln zł., tj. 7,4%
Oświata i wychowanie – 46,6 mln zł.
W tej kwocie znalazły się głównie wydatki na szkoły podstawowe – 20,9 mln zł. na gimnazja – 12,4 mln zł., na przedszkola – 12,3 mln zł.
Administracja publiczna – 13,3 mln zł.
Główne wydatki to utrzymanie UMiG – 11 mln zł. (wynagrodzenia i pochodne 7,4 mln zł, wydatki zw. z utrzymaniem ratusza, usługi pocztowe, prawne itp. – 3,5 mln zł.), promocja 359 tys. zł.,
Pomoc społeczna – 12,6 mln zł.
Główne wydatki w tym dziale to świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 6,5 mln zł., zasiłki i pomoc w naturze – 867 tys. zł., dodatki mieszkaniowe – 785 tys. zł., wydatki na OPS – 2 mln zł. i inne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,7 mln zł.
Główne wydatki to oczyszczanie Swarzędza i wsi – 2,6 mln zł., utrzymanie zieleni – 1,4 mln zł., oświetlenie ulic, placów i dróg – 2,1 mln zł., gospodarka ściekowa i ochrona wód – 755 tys. zł.

Zebrała: kt

- Reklama -
- Reklama -
Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 171)