niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Śmieci dwa, trzy razy droższe?

Zobacz także

- Reklama -

Do końca roku samorządy miast i gmin w całym kraju muszą podjąć decyzje dotyczące wysokości opłat śmieciowych, które wraz z– Stawka nie powinna przekroczyć 16 zł. miesięcznie od osoby – mówi burmistrz Adam Trawiński.

W przyszłym roku, jak już wielokrotnie informowaliśmy, czeka nas prawdziwa rewolucja śmieciowa. Wszystko za sprawą nowej ustawy o gospodarce odpadami, która oficjalnie zacznie obowiązywać, przynosząc szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania śmieciami. Zmian odczuwalnych zarówno dla gmin, które staną się właścicielami produkowanych przez nas odpadów, jak i dla nas samych, bo zmieni się sposób rozliczania za ich odbiór z posesji. Przypomnijmy, że ustawa ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zakłada też, że to nie mieszkańcy – jak to miało miejsce dotychczas – będą podpisywali samodzielnie umowy na odbiór śmieci. Zrobią to za nich urzędy miast.

Czasu coraz mniej

Tyle, że to mieszkańcy będą płacić bezpośrednio gminom za to, by ta odbierała od nich odpady i utrzymywała czystość na swoim terenie. Dla przeciętnego mieszkańca oznacza to wprowadzenie tzw. podatku śmieciowego, czyli obowiązkowej i zryczałtowanej opłaty za odbiór odpadów. Co więcej, zgodnie z nową ustawą samorządy gmin będą musiały stworzyć zarówno regiony gospodarki odpadami komunalnymi, jak i zobowiązać się do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji. Nowości jest sporo, nic zatem dziwnego, że gminy intensywnie przygotowują się do realizacji ustawy i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami. Czas mają do 1 lipca przyszłego roku – wówczas przepisy ustawy zaczną oficjalnie obowiązywać w całym kraju.

Zdecyduje związek, nie rada

W najbliższym czasie zostanie ustalony nowy system opłat dla mieszkańców. Nie zajmie się tym bezpośrednio rada miejska, a Związek Międzygminny „Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. W ten sposób wypracowana zostanie m.in. metoda naliczania i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłaty za pojemnik o określonej pojemności, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty oraz zakres świadczenia usług. Miasto natomiast, w drodze przetargu, wybierze przedsiębiorcę, który będzie miał obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie.
Procedury procedurami, dla przeciętnego mieszkańca najważniejsza jest jednak kwestia opłaty za odbiór śmieci z posesji, bo płacić teraz już będzie każdy. Na zmianach przepisów na pewno stracą osoby, które na pozbywaniu śmieci chciały zaoszczędzić i wyrzucały je w lesie lub podrzucały sąsiadom.

20 zł. stawką prawdopodobną

Kwoty zmienią się na pewno. Nad ich wysokością pod koniec grudnia będą debatowali przedstawiciele 9 gmin zrzeszonych we wspomnianym Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Wśród nich jest i Swarzędz, co oznacza że będziemy musieli przyjąć jednolitą stawkę zaproponowaną dla całej aglomeracji. A ta, jak wynika z najnowszych wieści, będzie naliczana nie od metrażu, czy zużytej wody, bo i takie opcje były w międzyczasie brane pod uwagę, a najprawdopodobniej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i może wynieść 20 zł. miesięcznie od osoby. Takie informacje pojawiły się niedawno w poznańskich mediach. Sugerowana wysokość opłaty, choć faktem nie jest, jest jednak wielce prawdopodobna: – Fakty będą znane dopiero w momencie, kiedy pojawi się uchwała Związku na ten temat. Wszystko, co pojawia się do tej pory to zwykłe spekulacje. Jest to jednak wielce prawdopodobna kwota w kontekście stawek krajowych, które wynoszą nawet 40 zł. dla odpadów niesegregowanych – tłumaczy Przemysław Gonera, dyrektor biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, apelując do mieszkańców o segregowanie odpadów. Powód? Będzie taniej: – Segregujmy odpady, a wówczas na pewno będziemy płacić mniej, bo stawki dla tego typu śmieci będą niższe – dodaje.

A może 16 zł.?

Innego zdania co do wysokości stawki podatku śmieciowego jest wiceburmistrz Swarzędza Adam Trawiński i zarazem wiceprzewodniczący Związku Międzygminnego: – Stawka nie powinna przekroczyć 16 zł. miesięcznie od osoby. Niezależnie jednak od tej kwoty, wysokość należnych opłat śmieciowych zweryfikują przetargi na odbiorcę odpadów z posesji, które gmina będzie musiała ogłosić – wyjaśnia zastępca gospodyni gminy. O tym, jak będzie przekonamy się 28 grudnia, wówczas odbędzie się spotkanie przedstawicieli gmin zrzeszonych w Związku. Do dopracowania wciąż pozostaje wiele kwestii, pewne jak na razie jest to, że w nowy rok wejdziemy z nowym podatkiem. Przypomnijmy na koniec – jako że otrzymaliśmy w międzyczasie sporo zapytań w tej sprawie – że do obowiązków mieszkańca, obok regulowania należności z tytułu podatku śmieciowego, jak wynika z nowych przepisów, będzie należało także zaopatrzenie się w pojemnik na produkowane odpady: – Właścicielem kubła jest właściciel posesji i jasno określa to ustawa, ale dyskutujemy nad tym, jak rozwiązać m.in. tego typu kwestie – dodaje dyrektor biura Związku. Poniżej prezentujemy wyliczenia, jak będą kształtowały się prawdopodobne opłaty za odbiór śmieci dla czteroosobowej rodziny w przyszłym roku.

mn

Czy mieszkańcy będą płacić więcej czy mniej za śmieci od lipca 2013?

Pokusiliśmy się o analizę opłat jakie teraz uiszczają trzy rodziny z terenu naszego miasta i gminy. Wszystkie segregują – w mniejszym lub większym stopniu – odpady.

Przykład I

Rodzina czteroosobowa, w tym dwoje dorosłych i dwoje małych dzieci.

W ciągu 1 miesiąca zapełniają dwa pojemniki 240 litrowe.

Ich obecny miesięczny koszt śmieci – 2 x 36 zł. – 72,00 zł.

Przy proponowanej stawce 20 zł./osoby miesięcznie w 2013 będą płacić 80 zł./miesiąc

Przy proponowanej stawce 16 zł./osoby miesięcznie w 2013r. będą płacić 64 zł./miesiąc, a więc mniej niż obecnie.

Przykład II

Rodzina trzyosobowa, dwoje dorosłych i jedno dziecko.

W ciągu 1 miesiąca rodzina zapełnia jeden pojemnik 240 litrowy.

Ich obecny koszt miesięczny za śmieci to 36 zł.

Przy proponowanej stawce 20 zł./osoby miesięcznie w 2013 będą płacić 60 zł./miesiąc

Przy proponowanej stawce 16 zł./osoby miesięcznie w 2013r. będą płacić 48 zł./miesiąc.

W obu wariantach znacznie więcej niż obecnie.

Przykład III

Rodzina trzyosobowa, troje dorosłych

W ciągu 1 miesiąca rodzina zapełnia jeden pojemnik 120 litrowy, skrupulatnie i wnikliwie segregując odpady

Obecnie koszt miesięczny za śmieci to tylko 19 zł.

Przy proponowanej stawce 20 zł./osoby miesięcznie w 2013 rodzina będą płacić 60 zł./miesiąc

Przy proponowanej stawce 16 zł./osoby miesięcznie w 2013r. będą płacić 48 zł./miesiąc.

W obu wariantach prawie trzy razy więcej niż obecnie.

 

- Reklama -
- Reklama -