Samorząd czeka na nowelę śmieciową

1539

Swarzędzki samorząd po raz kolejny nie przyjmie do realizacji regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. Powód? Oczekiwanie na nowelizację ustawy śmieciowej. Radni zobowiązali gminę do nacisków na związek międzygminny GOAP celem obniżenia stawki podatku śmieciowego.

Do końca ubiegłego roku – podobnie jak to było w przypadku stawek podatku śmieciowego – gminy musiały przyjąć do realizacji regulamin utrzymania porządku i czystości na swoim terenie, zgodny z nowym systemem gospodarowania odpadami, który zacznie obowiązywać – przypomnijmy – od lipca br. Regulamin określa m.in. tak kluczowe kwestie jak częstotliwość odbioru odpadów z posesji, zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, czy obowiązki osób utrzymujące zwierzęta domowe. Wiele samorządów nadal nie przyjęło dokumentu, czekając na nowelizację ustawy śmieciowej, nad którą przez ostatnie tygodnie pracował sejm. W miniony piątek ustawę znowelizowano, dając samorządom więcej swobody w gospodarowaniu odpadami. Dopuszczono m.in. możliwość różnicowania opłat za odbiór i utylizację śmieci pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że gminy będą mogły również uzależnić wysokość opłaty od ilości osób w gospodarstwie domowym. Mogą np. przyjąć inną wysokość opłat dla cztero-, czy pięcioosobowej rodziny, a inną – dla rodzin z jednym czy dwójką dzieci. O takiej możliwości naliczania opłat mówiono w ostatnim czasie w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, do którego należy i nasza gmina. O tym, jak podatek śmieciowy będzie naliczany faktycznie, dowiemy się niebawem. Póki co, także i nasz samorząd czeka na wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy. Projekt regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie – jak w międzyczasie informowaliśmy – pojawił się na obradach radnych w grudniu ubiegłego roku, nie przegłosowano go jednak ze względu na konieczność dopracowania niektórych jego założeń. Pojawił się na obradach komisji rady miejskiej i w styczniu, ale także i tym razem – jak zapowiedziano – zdecydowano się odstąpić od jego przegłosowania: – Podobnie jak inne samorządy czekamy na nowelizację ustawy śmieciowej, która wkrótce ma wejść w życie. Chcemy, żeby regulamin był w pełni zgodny z zapisami ustawowymi, nie ma zatem żadnej presji, żeby podejmować go już teraz. Zresztą, nad ostatecznym kształtem regulaminu pracuje specjalna komisja powołana przez burmistrza – wyjaśnia zastępca szefowej magistratu Adam Trawiński, który o samym pomyśle łączenia metod naliczania stawek podatku śmieciowego wypowiada się krytycznie. Krytycznie o samej ustawie wypowiada się z kolei burmistrz Anna Tomicka: – Ustawa jest wadliwa, a wszystko spada na samorząd. Mieszkańcy nie mają świadomości, że nam cały ten system łącznie z podatkiem śmieciowym po prostu narzucono. Nie chcemy, żeby odium całej ustawy spadło na nas – powiedziała gospodyni gminy podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia komisji gospodarczej rady miejskiej, deklarując złagodzenie skutków wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami. W jaki sposób? Chodzi o kampanię informacyjną. Sama komisja gospodarcza zobowiązała naszych przedstawicieli w związku śmieciowym GOAP do nacisków na władze organizacji celem obniżenia stawki podatku śmieciowego. Przypomnijmy, że może ona wynosić od 14,75 zł do 19,50 zł. miesięcznie od osoby.

Mn

 

- Reklama -