poniedziałek, 20 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Burmistrz trafia „oczko”

Zobacz także

- Reklama -

Podczas wtorkowej sesji samorządu Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium za ubiegłoroczne wykonanie budżetu. Decyzję taką radni podjęli jednogłośnie, czyli 21 głosami.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu w poprzednim roku to najważniejsze, obok głosowania nad noworocznym budżetem, wydarzenie samorządowe. Także i tym razem decyzję samorządowców poprzedziły – jak zwykle – określone i dość żmudne procedury: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i poszczególnych komisji Rady Miejskiej na temat wykonania budżetu. Dyskusji nad tematem nie było, wszystkie opinie były pozytywne, podobny wniosek złożyła także komisja rewizyjna RM. Wynik absolutoryjnej sesji był zatem do przewidzenia. To, że burmistrz Anna Tomicka otrzyma absolutorium było jasne, zagadką pozostawała jednak kwestia, ilu radnych będzie głosowało „za” tym wnioskiem, a ilu się „wstrzyma”, czy będzie przeciwnych. I podobnie jak przed rokiem, możemy mówić o swoistej niespodziance, bo za udzieleniem gospodyni gminy absolutorium z wykonania budżetu za zeszły rok rękę podnieśli wszyscy członkowie Rady Miejskiej.Niespodziance tym większej, bo dla Anny Tomickiej rekordowej – to już drugie głosowanie nad absolutorium, podczas którego zyskuje poparcie całej Rady Miejskiej, ale pierwsze podczas którego burmistrz trafia „oczko”, czyli zbiera poparcie 21 radnych (w ubiegłym roku 20 głosów). Burmistrz Anna Tomicka nie kryła pozytywnego zaskoczenia i wzruszenia. – Takiego sukcesu nie osiąga się w pojedynkę! To dzięki bardzo dobrej współpracy władzy wykonawczej i uchwałodawczej było to możliwe – podkreślała szefowa UMiG, dziękując radnym i urzędnikom magistratu. W odpowiedzi przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek wręczył gospodyni ratusza pokaźny bukiet róż.

"Burmisstrz

mn

21 – Tyle głosów otrzymała burmistrz Anna Tomicka w głosowaniu nad udzieleniem jej absolutorium. To duży sukces szefowej gminy, bo oznacza, że absolutorium poparła cała Rada Miejska bez wyjątku.

 

- Reklama -
- Reklama -