piątek, 24 marca 2023
11.5 C
Swarzędz

Śmieciowy zegar bije

Zobacz także

Mieszkańcy, zarządcy i właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są w terminie do 3 czerwca br. do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czasu jest coraz mniej.

Na wypełnienie deklaracji śmieciowych mamy tylko ponad tydzień, kto zatem tego nie zrobił do tej pory, najwyższy czas, żeby zainteresował się sprawą. Formularze składają się z dwóch części. Jedna dotyczy nieruchomościzamieszkałych, których właściciele będą płacić za odbiór odpadów od osoby. Druga natomiast obejmuje nieruchomości niezamieszkałe (instytucje, biura, szkoły, firmy), gdzie zarządcy zostaną zobowiązani do wnoszenia opłat za każdorazowe opróżnienie pojemników. Deklaracje muszą zatem wypełnić właściciele nieruchomości, współwłaściciele, najemcy, czy dzierżawcy lokalu, użytkownicy wieczyści, firmy, instytucje, spółdzielnie, zarządcy wspólnot. Formularze w międzyczasie na terenie osiedli kolportowała spółdzielnia. Skąd pobrać formularz deklaracji? Dostępne są one w Biurze Związku Międzygminnego GOAP (ul. św. Michała 43), delegaturze związku w Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Urzędzie Marszałkowskim oraz w EKOBUSIE GOAP, który 1 czerwca odwiedzi naszą gminę. Po jednym egzemplarzu dołączamy też do każdego dzisiejszego numeru „TS”. Formularz można również pobrać ze strony Związku Międzygminnego GOAP – www.goap.org.pl. Jest tam także możliwość wypełnienia deklaracji online, choć jak informuje związek, jej wypełnienie nie jest równoznaczne ze złożeniem dokumentu. Gotową deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku, złożyć w delegaturze związku znajdującej się w UMiG lub przynieść osobiście do Biura ZM GOAP. Na podstawie złożonych deklaracji Związek Międzygminny GOAP prześle mieszkańcom harmonogram płatności na rok 2013 oraz subkonto bankowe, na które należy dokonywać co 2 miesiące płatności.  Informacje zawarte w deklaracjach będą szczegółowo weryfikowane, zatem wypełniając deklaracje pamiętajmy o wszystkim.

mn

 

- Reklama -
- Reklama -