środa, 12 czerwca 2024
19.4 C
Swarzędz

Dlaczego byli jednomyślni?

Zobacz także

- Reklama -

W minionym tygodniu Rada Miejska jednogłośnie udzieliła burmistrz Annie Tomickiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. I od razu pojawiły się głosy krytykujące jednomyślność samorządu. Spieszymy zatem z wyjaśnieniami, czego dokładnie dotyczyło wspomniane głosowanie.

Absolutorium dla burmistrza jest ściśle budżetową procedurą dotyczącą wykonania budżetu za dany rok. Radni mają obowiązek zapoznania się z dokumentacją i sprawdzić, czy to, co zostało zaplanowane, zostało zrealizowane w określonym terminie. Zatem Rada Miejska w tym przypadku ma wyraźnie charakter kontrolny. Po ubiegłotygodniowym głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrz Annie Tomickiej pojawiło się sporo głosów krytykujących Radę Miejską za jednomyślność i brak opozycji w stosunku do szefowej ratusza. Tymczasem żadne antypatie polityczne czy też osobiste niechęci do burmistrza nie są wystarczającym powodem do nieudzielenia absolutorium, gdyż istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu, poglądów, itp. Innymi słowy, absolutorium dotyczy jedynie wykonania budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności burmistrza miasta: – Absolutorium jest merytoryczną oceną pracy władzy wykonawczej w minionym roku – mówi Marian Szkudlarek, przewodniczący Rady Miejskiej. Według szefa radnych wynik głosowania nie stanowił niespodzianki: – Wynik głosowania nie był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie mamy upolitycznionej rady. Głosowanie za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium było wyrazem akceptacji działalności finansowej i uznaniem jej za prawidłową przez radnych w 2012 roku – wyjaśnia. Trzeba pamiętać, że to w mocy Rady Miejskiej jest konstruowanie budżetu, podział środków, wybór realizowanych inwestycji. Burmistrz ma za zadanie ustanowiony przez Radę Miejską budżet dobrze wykonać. Skoro Regionalna Izba Obrachunkowa poświadczyła, że nie ma żadnych zarzutów do wykonania budżetu, to zdziwienie mógłby z kolei budzić brak poparcia Rady Miejskiej dla takiej opinii, a tym samym jej podważenie. Jak wspomniane głosowanie ocenia z kolei gospodyni gminy? – Wynik głosowania w sprawie absolutorium sprawił mi wielką satysfakcję. Pokazał, że radni po raz kolejny jednomyślnie pozytywnie oceniają moją pracę. Jeśli za absolutorium głosują wszyscy radni, również opozycyjni, oznacza to, że udało nam się w Swarzędzu stworzyć taki model współpracy władzy uchwałodawczej i wykonawczej, w którym dominuje porozumienie oraz merytoryczna ocena pracy Burmistrza w interesie całej naszej społeczności. Raz jeszcze dziękuję radnym i wszystkim moim współpracownikom, gdyż jednoznacznie pozytywna ocena mojej pracy to rezultat całorocznego wysiłku całego zespołu ludzi, z którymi mam przyjemność pracować – powiedziała burmistrz Anna Tomicka. mn

21 Tyle głosów otrzymała burmistrz Anna Tomicka w głosowaniu nad udzieleniem jej absolutorium. To duży sukces szefowej gminy, bo oznacza, że absolutorium poparła cała Rada Miejska bez wyjątku.

 

Marian Szkudlarek Przewodniczący RM

Wynik głosowania nie był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie mamy upolitycznionej rady.

 

Anna Tomicka Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Wynik pokazał, że radni po raz kolejny jednomyślnie pozytywnie oceniają moją pracę.

- Reklama -
- Reklama -