poniedziałek, 15 lipca 2024
22.9 C
Swarzędz

Ceny za ścieki prosto z „Puszczy”

Zobacz także

- Reklama -

Kończą się prace kanalizacyjne na terenie miejscowości zrzeszonych w Związku ZM Puszcza Zielonka. Teraz rady gmin zamierzają powierzyć związkowi zadania związane z zarządzaniem gospodarką wodno – ściekową, czyli m.in. ustaleniem taryfy na wodę i ścieki. Operatorem powstałej za pieniądze unijne sieci kanalizacyjnej będzie spółka Aquanet.

Realizacja znajdującego się na ukończeniu projektu „Puszcza Zielonka” kosztowała blisko 300 mln zł, w tym 213,5 mln zł wyniosłaprzyznana w 2011 roku dotacja unijna, a jego zakres obejmował wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmin zrzeszonych w związku: łącznie 368 km infrastruktury kanalizacyjnej, 150 pompowni oraz 2 punktów zlewczych. Na terenie naszej gminy w przeciągu ostatnich lat powstało dzięki temu ponad 70 dodatkowych kilometrów sieci kanalizacyjnej, głównie w Paczkowie, Zalasewie, Janikowie i Gruszczynie, co wielu mieszkańcom umożliwiło zrezygnowanie z przydomowych szamb. Zakończenie głównego zadania, dla którego powołano do życia Związek Międzygminny nie znaczy jednak, że nie będzie on funkcjonował dalej. Teraz do ustalenia pozostały kwestie związane z tym, ile za wodę i ścieki, które popłyną nowymi rurami będą płacić właściciele posesji. A do tego z kolei potrzebne są zmiany w statucie związku, które umożliwiłyby podejmowanie stosownych decyzji w tym zakresie. Podczas ubiegłotygodniowej sesji swarzędzkiego samorządu radni pochylili się nad projektem uchwały statutowej związku, nie zdecydowali się jednak jej przegłosować. Powód? Konieczność porozumienia z innymi związkowymi gminami w sprawie sposobu naliczania opłat za wodę i ścieki. A rozważane są dwie opcje i niewykluczone, że nową kanalizację odczują wszyscy mieszkańcy: – Musimy się w tej sprawie porozumieć. Możemy na początku wejść w jednolitą taryfę, co byłoby korzystne finansowo dla mieszkańców podłączających się do nowej kanalizacji, ale nie dla dotychczasowych płatników, np. spółdzielców. Możemy też wybrać rozwiązanie z odrębnymi taryfami za ścieki – mówił obecny na sali obrad Tomasz Łęcki, przewodniczący Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Stanowczy sprzeciw wobec tego pierwszego rozwiązania zgłosiła Spółdzielnia Mieszkaniowa: – Najważniejsze uzbrojenie dla tego miasta było realizowane z różnych środków, które załatwiała Spółdzielnia Mieszkaniowa. Skala dokonań w zakresie uzbrojenia jest porównywalna z kwotami, w ramach których kanalizację wykonywał związek – powiedział prezes zarządu SM Paweł Pawłowski, domagając się ustanowienia odrębnych taryfikatorów opłat dla nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tych dotychczasowych. Póki co, nowy statut związku przegłosowały już wszystkie gminy z wyjątkiem naszej: – Argumentem za samodzielnym ustanawianiem cen jest to, że w związku z Poznaniem głos pojedynczych gmin nie miałby większego znaczenia. Dlatego w porozumieniu gmin o podobnym potencjale, które wspólnie już coś stworzyły widzę szansę na dobre funkcjonowanie i rozwój – przekonywał szef związku. Jaka jednak będzie ewentualna cena ścieków jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, że taryfikator opłat ma być znany w lipcu, do tego też czasu swarzędzki samorząd najpewniej przyjmie statut związku.
Odnotujmy też, że operatorem sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach „Puszczy Zielonka” będzie Aquanet. Do zadań Związku Międzygminnego ma też należeć pozyskiwanie funduszy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

mn

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -