niedziela, 14 kwietnia 2024
16.8 C
Swarzędz

Objazdy na skrzyżowaniu Polnej i Średzkiej

Zobacz także

- Reklama -

Kilka dni temu rozpoczął się kolejny etap – rozpoczętej wiosną – przebudowy skrzyżowania ulic Średzkiej i Polnej, gdzie powstaje kolejne w naszym mieście rondo. Inwestycja zakończy się we wrześniu. Kierowcy w tym rejonie mogą natrafić na spore utrudnienia i objazdy.

– Na czas przebudowy skrzyżowania ulic Polnej, Średzkiej i Rabowickiej nastąpią ograniczenia ruchu kołowego i pieszego w rejonie skrzyżowania. Utrudnienia będą spowodowane wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w 6 etapach, które wprowadzają zwężenia, zamknięcia i objazdy ulic Polnej, Średzkiej i Rabowickiej. Bardzo prosimy wszystkich uczestników ruchu o wzmożoną uwagę i wyrozumiałość, a za powstałe utrudnienia przepraszamy – informuje swarzędzki magistrat.

Harmonogram objazdów:

Organizacja ruchu na czas budowy – ETAP 2 (5.08.-14.08.2014)

W etapie 2 realizowany będzie wylot z ronda w ul. Średzką oraz wlot z ul. Polnej na rondo, w związku z tym zostanie przestawiony i zwężony wjazd z ulicy Średzkiej na ul. Polną wykonany z warstwy tłucznia gr. 30cm i oznakowany znakami ostrzegawczymi A-14 ( roboty na drodze ) A-30 ( inne niebezpieczeństwo) i T-18 (tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce).

Zostanie wprowadzone zwężenie ul. Polnej gdzie ruch pojazdów z wiaduktu w stronę ul. Średzkiej odbywać się będzie po lewym pasie ul. Polnej, natomiast ruch z ul. Średzkiej i ul. Rabowickiej na wiadukt będzie się odbywać po tymczasowej drodze szerokości 5,0 m wykonanej z tłucznia oraz pofrezu asfaltowego łącznej grubości 30cm. Zwężenie ul. Polnej oraz wykonana droga tymczasowa na wiadukt zabezpieczona będzie oznakowaniem pionowym w postaci znaków ostrzegawczych A-14 ( roboty na drodze ) A-30 ( inne niebezpieczeństwo) i T-18 (tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce) tablicami kierunkowymi U-3d, U-21a i U-21b w odstępach co 10 m oraz trzema znakami C-9 ( nakaz jazdy z prawej strony znaku ).

Organizacja ruchu na czas budowy – ETAP 3 (14.08.-23.08.2014)

W etapie 3 wykonywany będzie wlot z ul. Średzkiej (droga wojewódzka) na rondo oraz wylot z ronda na ul. Średzką (droga powiatowa). Wjazd na wiadukt od strony ul. Rabowickiej odbywać się będzie jak w etapie 2 po wybudowanej tymczasowej drogi z tłucznia i pofrezu tak samo zjazd z wiaduktu będzie się odbywać po lewym pasie ul. Polnej. Zamknięciu ulegnie wjazd z ul. Średzkiej (droga powiatowa) w ul. Średzką ( droga wojewódzka). Od strony ul. Kórnickiej pojazdy będą kierowane objazdem w ul. Słoneczną następnie w ul. Pogodną i dalej na ul. Średzką. Na czas realizacji tego etapu wprowadzone zostaną objazdy zgodnie z planem objazdów dla etapu 3 – rysunek nr 4a/7

Dodatkowo zostanie wprowadzenie zwężenie 0,5m na ul. Słonecznej w celu przeprowadzenia robót związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Polnej.

Prace będą zabezpieczone oznakowaniem pionowym A-14 ( roboty na drodze) oraz A-12b (zwężenie jezdni prawostronne) A-12c (zwężenie jezdni lewostronne) oraz tablicami kierującymi U-21b w odstępach co 2,5 m

Zamknięciu ulegnie przejście przez ul. Średzką ( droga wojewódzka) przy ul. Słonecznej, piesi zostaną pokierowani do najbliższego przejścia dla pieszych.

Organizacja ruchu na czas budowy – ETAP 4 (23.08.-30.08.2014)

W tym etapie całkowicie zostanie zamknięty wjazd z ul. Polnej na ul. Średzką (droga powiatowa) tak samo ruch od strony ul. Kórnickiej na skrzyżowanie zostanie pokierowany objazdami.

Wjazd na wiadukt od strony ul. Rabowickiej odbywać się będzie jak w etapie 2 i 3 po wybudowanej tymczasowej drogi z tłucznia i pofrezu. Zjazd z wiaduktu w kierunku ul. Rabowickiej odbywać się będzie po nowej nawierzchni ronda z zakazem skrętu znak B-22 ( zakaz skręcania w prawo) w ul. Średzką.

Zamknięte wjazdy na skrzyżowanie będą zabezpieczone znakami pionowymi B-1 ( zakaz ruchu w obu kierunkach ) na tablicach kierujących U-3d wraz z tablicami F-9. Cały etap 4 będzie realizowany po wprowadzeniu objazdów zgodnie z planem objazdów dla etapu 4 rysunek nr 5a/7.

Zamkniecie wjazdu na skrzyżowanie od strony ul. Kórnickiej pozwoli na wykonanie części kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, która wychodzi z ul. Słonecznej w ul. Średzką

Organizacja ruchu na czas budowy – ETAP 5

Organizacja ruchu na czas budowy – ETAP 6

Planowany termin wykonania etapów 5 i 6: 01.09.-6.09.2014

Etap 5 i 6 pozwala na ruch jednostronny z wiaduktu w kierunku ul. Rabowickiej i ul. Średzkiej aby zapewnić swobodny wyjazd z miasta w kierunku Środy oraz dojazd do firm na ul. Rabowickiej.

Dojazd do DK nr 92 przez wiadukt z ul. Polnej od strony ul. Kórnickiej, Rabowickiej i Średzkiej będzie zamknięty i poprowadzony objazdami przez ul. Rabowicką i nowo wybudowaną drogę łączącą drogę powiatową nr 2512 ( ul. Rabowicka) z DK nr 92 w m. Swarzędz-Jasin.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie ze względu na np. niekorzystne warunki pogodowe, wydarzenia sportowe lub inne nieprzewidywalne zdarzenia. Wykonawca inwestycji – Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. – zapewnia, iż dołoży starań, aby terminy przedstawione powyżej zostały dotrzymane.

rts, umig

 

 

- Reklama -
- Reklama -