wtorek, 16 lipca 2024
22.9 C
Swarzędz

Samorządowcy na start

Zobacz także

- Reklama -

Zaczęło się wyborcze odliczanie. Termin jest już oficjalnie znany . – Wybory odbędą się 16 listopada, – ogłosił kilka dni temu premier Donald Tusk. Teraz, w ciągu najbliższych tygodni nastąpi rejestracja komitetów wyborczych i kandydatów na miejskich rajców, najpóźniej 17 października poznamy też nazwiska wszystkich osób, które będą walczy c o najwyższy urząd w naszej gminie.

Ponad tydzień temu premier Donald Tusk ogłosił termin jesiennych wyborów samorządowych. W niedzielę, 16 listopada br. odbędzie się I tura wyborcza: tego dnia wybierzemy 21 radnych Rady Miejskiej i 4 radnych Rady Powiatu z naszej gminy. Wybierać też będziemy na kolejną kadencję gospodarza naszej gminy. Gdy żaden z kandydatów na burmistrza nie przekroczy progu 50% będzie nas czekać II tura wyborcza, która odbędzie się w ostatnią niedzielę listopada. Przez nami gorący okres kampanii wyborczej. Mimo, że do wyborów jeszcze ponad 2,5 miesiąca, niektórzy samorządowcy już rozpoczynają kampanię wyborczą. By zdobić przychylność jak największej rzeczy mieszkańców i – co ważne – pozostawić swoich kontrkandydatów w tle. A wygrana wcale nie będzie łatwa, bo co kadencję znajduje się spora liczba osób chętnych by zdobyć wyborczy mandat. 12 lat temu o 21 miejsc w swarzędzkiej radzie walczyło 217 osób, osiem lat temu aż 242 osób, a cztery lata temu, podczas wyborów w 2010 roku – 156 osób. Reprezentowali oni 4 Komitety Wyborcze. Ile komitetów zarejestruje się i wystawi swoich kandydatów podczas tegorocznych wyborów? Dowiemy się najpóźniej 8 września, bo tego dnia mija termin zawiadomienia komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Z kolei 7 października mija termin zgłaszania kandydatów do Rady Miejskiej, a 17 października poznamy wszystkie nazwiska kandydatów, którzy będą się ubiegać o fotel burmistrza miasta i gminy Swarzędz.

Tegoroczne wybory zapewne będą specyficzne, bo po raz pierwszy radnych będziemy wybierać w okręgach jednomandatowych. W każdym z 21 okręgów zwycięży osoba z największą liczba oddanych głosów. To swoiste novum. Czy zda egzamin okaże się 16 listopada. Z pewnością jednak powinno być bardziej sprawiedliwe.

Kt

Kalendarz wyborczy 2014:

Najważniejsze daty

Do 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do 17 września 2014 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do 22 września 2014 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 7 października 2014 r. do godz. 24.00

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
do 17 października 2014 r. do godz. 24.00

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 26 października 2014 r.

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych;

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy;

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do 7 listopada 2014 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 11 listopada 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

14 listopada 2014 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -