Swarzędz bez Barszczu Sosnowskiego

47

W ostatnich dniach napłynęło wiele zgłoszeń potencjalnych miejsc występowania Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) w gminie Swarzędz. Roślina ta w kontakcie ze skórą wywołuje bolesne, trudno gojące się rany, przypominające poparzenia. Sprawę nagłaśniali również radni podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

Swarzędzki Urząd przeprowadził wizytacje wymienionych terenów.

  • Deptak  – teren przy ciągu komunikacyjnym nad jeziorem
  • Zalasewo, ul. Norweska
  • Rabowice, ul. Rabowicka 62 od ul. Kaczeńcowej
  • Łowęcin, ul. Przyjazna
  • Swarzędz, ul. Platynowa
  • Swarzędz, ul. Kościuszki GDDKiA
  • Zalasewo, os. Leśna
  • Jasin, ul. Żonkilowa / ul. Szafirowa
  • Gortatowo, ul. Kapela

Zebrano próbki, które zostały poddane konsultacji z wyspecjalizowaną firmą. W efekcie NIE STWIERDZONO wystąpienia Barszczu Sosnowskiego w jakimkolwiek z badanych punktów. Najczęściej był on mylony przez mieszkańców z Barszczem Zwyczajnym (Heracelum Sphondylium), rośliną z rodziny selerowatych, absolutnie nie stanowiącą zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Ponadto, Zakład Gospodarki Komunalnej mając na uwadze bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dokonał wykoszenia chwastów u zbiegu ulic Żonkilowej i Szafirowej.

Tomasz Rybarczyk (UMiG)