Gimnazjaliści egzaminowani

15

W miniony poniedziałek młodzież kończąca w tym roku naukę na poziomie gimnazjalnym rozpoczęła trzydniowy maraton egzaminacyjny. Jego wyniki zadecydują o przebiegu ich dalszej edukacji.

W tym roku w Swarzędzu do testu przystąpiło 399 trzecioklasistów z pięciu gimnazjów – czterech gminnych i jednego prywatnego. Na początek, tradycyjnie, czekała ich część humanistyczna. Poniedziałkowy ranek rozpoczęli godzinnym egzaminem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Przed południem tego dnia czekał ich jeszcze trwający 90 minut egzamin z języka polskiego. Czasu na odpoczynek było niewiele, bo już we wtorek odbyły się kolejne dwa testy – trwający godzinę z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii)
i półtoragodzinny z matematyki, a w środę kończący maraton język obcy (60 min.) na poziomie podstawowym dla wszystkich oraz rozszerzonym dla chętnych. Egzamin gimnazjalny jest zewnętrzny – to znaczy, że uczniowie piszą go w swojej macierzystej szkole, ale zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki egzaminu znane będą pod koniec czerwca, a osiągnięte przez młodzież rezultaty brane będą pod uwagę przy rekrutacji do wybranych szkół średnich.Jak usłyszeliśmy w ratuszu, w naszej gminie nie odnotowano przypadków, by któryś z uczniów ubiegał się – ze względu na zdarzenia losowe – o zdawanie testu w innym terminie.

bb