niedziela, 14 kwietnia 2024
16.8 C
Swarzędz

Koniec gimnazjów w Swarzędzu

Zobacz także

- Reklama -

Zapowiadana od wielu miesięcy reforma oświaty, w ramach której zlikwidowane zostaną gimnazja stała się faktem. W Swarzędzu i gminie od 1 września br. ma funkcjonować łącznie 10 szkół podstawowych.

W połowie grudnia Sejm uchwalił ustawy wprowadzające reformę edukacji, a na początku stycznia podpis pod nimi złożył Prezydent. Oznacza to, że istniejące w polskim systemie oświaty od 1 września 1999 r. gimnazja zostaną zlikwidowane, a ich obowiązki przejmą 8-letnie szkoły podstawowe. Zmiany zaczną obowiązywać już od najbliższego roku szkolnego i mają być wdrażane przez trzy kolejne lata. Jak to będzie wyglądało w naszej gminie? Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej ratusz przedstawił propozycję przekształceń szkół na terenie Swarzędza i okolicznych sołectw. Według niej swój edukacyjny profil zmieni Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie oraz Zespół Szkół w Paczkowie, a w ich miejsce na oświatowej mapie miasta i gminy pojawią się 8-letnie podstawówki. 8 lat ma trwać także nauka w 6 dotychczas istniejących sześcioletnich szkołach podstawowych. Łącznie od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2017 r. w Swarzędzu ma działać 10 szkół podstawowych. – Te 10 szkół chcemy dostosować do nowego systemu oświaty. Prace nad koncepcją trwały kilka tygodni. Wstępnie konsultowaliśmy jej założenia z dyrektorami szkół, będziemy prowadzić jednak dalsze konsultacje m.in. z rodzicami, radami pedagogicznymi, nauczycielami, bo jej charakter jest otwarty. To trudna reforma, ale musimy ją przeprowadzić – powiedział tuż na wstępie burmistrz Marian Szkudlarek.
Swarzędz będzie kontynuował tradycje
Jak jednocześnie podkreślił, Swarzędz placówek oświatowych nie zamyka: – Nie będziemy zamykać żadnych szkół, tylko przekształcać. Tak samo nie będziemy zwalniać nauczycieli, każdemu dając propozycję pracy, ewentualnie przeniesienia do innej placówki. Te założenia, które przedstawiamy w gminie Swarzędz są na tyle proste, że spowodują jak najmniej niedogodności dla rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Chcemy tak rozłożyć klasy w szkołach, by wszystkie placówki pracowały w jak najkrótszym czasie, a dzieci miały jak najbliżej do szkoły – dodał gospodarz miasta. I chociaż – na co zezwala nowa ustawa o prawie oświatowym – samorząd mógł podłączyć gimnazja do już istniejących szkół podstawowych, przekształcić je w szkołę średnią, techniczną bądź branżową, która byłaby nowym typem szkoły lub nawet włączyć do liceum czy technikum, to na ich przekształcenie zdecydowano się przede wszystkim ze względu na wieloletnie tradycje oświatowe: – Ścieżek dotyczących gimnazjów jest kilka. My jednak chcielibyśmy zarekomendować ich przekształcenie w szkoły podstawowe. Wyszliśmy z założenia, że warto utrzymać tradycje szkół od kilkudziesięciu lat funkcjonujących na terenie Swarzędza, zwłaszcza że niektóre z nich działały już jako podstawówki. Wybraliśmy może nie najłatwiejszy wariant, ale pozwoli on także utrzymać budynki w strukturze szkolnej i kontynuować wspomniane tradycje – powiedział z kolei wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, któremu w naszej gminie podlegają sprawy oświatowe.
Nowe szkoły, nowa numeracja
I dodał, że za trzy lata, czyli pod koniec tzw. okresu przejściowego związanego z reformą oświaty miasto chce już dysponować normalnie funkcjonującymi szkołami podstawowymi: – Rozpoczęcie tej działalności może nastąpić w okresie przejściowym, czyli w przeciągu trzech kolejnych lat, moglibyśmy też zostawić te gimnazja do 1 września 2019 r. i wtedy dopiero przekształcić je w szkoły podstawowe, po analizie doszliśmy jednak do wniosku, że lepiej wykonać to w tym roku, tak by w 2019 r. przejść już do pełnej struktury poszczególnych szkół podstawowych, czyli żeby każda ze szkół miała po osiem klas. Po zmianach sieć szkół obejmowałaby 10 szkół podstawowych, wrócilibyśmy też do numeracji od 1 do 5 w samym Swarzędzu. W Zalasewie byłyby dwie szkoły podstawowe i po jednej szkole podstawowej w Kobylnicy, Paczkowie i Wierzonce – dodał zastępca gospodarza miasta. Gimnazja zatem zmieniłyby swoje nazwy: Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie będzie – według wciąż nieoficjalnej propozycji – Szkołą Podstawową nr 1 w Zalasewie, Zespół Szkół w Paczkowie – Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu – Szkołą Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, a Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów Szkołą Podstawową nr 3. Z kolei obecna Szkoła Podstawowa w Zalasewie zyska nr 2.
Rejony do zmiany
Co jednak istotne, tak poważna reforma oświaty na terenie gminy sprawi, że siłą rzeczy będą musiały zostać zmienione rejony szkół. Miasto dysponuje już koncepcją podziału Swarzędza i sołectw na poszczególne strefy szkolne: – Udało nam się podzielić miasto w miarę bezboleśnie. Szkoły w Paczkowie, Wierzonce i Kobylnicy praktycznie zostaną bez zmian rejonów – poinformował T. Zwoliński. Te, jak wynika z projektu przygotowanego przez ratusz, będą za to w samym Swarzędzu (patrz mapka obok), a po zmianach największą liczebnie szkołą w naszej gminie – jak wynika z szacunków urzędników – będzie SP nr 5. Zmiany będą jednak nie tylko administracyjne. Od roku szkolnego 2017/18 do szkół podstawowych powstałych w miejsce „wygaszanych” gimnazjów przeniesione zostaną niektóre oddziały klasy IV i VII z innych szkół. W kolejnych latach będą do nich przenoszone następne oddziały: – W kolejnym roku szkolnym planujemy uruchomienie rekrutacji do pierwszych klas w przekształconych gimnazjach. Największe kontrowersje może wzbudzić przeniesienie dzisiejszych trzecich klas do nowych szkół. I to jest ten ruch, gdzie w nowych szkołach uruchamiamy po cztery oddziały czwartych klas. Chcemy to zrobić w taki sposób, żeby przenosić całe oddziały, bo te dzieci znają się wzajemnie. Ten sam ruch robilibyśmy po szóstej klasie gimnazjum do nowej szkoły. To są klasy, które będą wygaszane w gimnazjach – podkreślił szef swarzędzkiej oświaty.
Szkoły wymienią się klasami
Z pojawiających się informacji wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 trzy spośród siedmiu obecnie klas trzecich w „Jedynce” zostaną przeniesione do „Dwójki:, cztery z „Czwórki” przejdą pod skrzydła „Trójki”, z „Piątki” z ośmiu klas jedna przejdzie do Gimnazjum nr 2, a dwie do Gimnazjum w Zalasewie, dwie kolejne przejdą z SP w Zalasewie do obecnego Gimnazjum w Zalasewie. – Dzięki temu od 1 września 2017 r. uzyskamy zakładaną liczbę oddziałów w nowych szkołach w klasach IV – podkreślił Zwoliński. W roku szkolnym 2017/2018 szkoły wymienią między sobą także oddziały obecnych szóstych klas: jedna klasa z „Jedynki” przeniesiona zostanie do Gimnazjum nr 2, trzy z „Czwórki” do Gimnazjum nr 3, a w SP w Zalasewie z dwóch takich oddziałów utworzone zostaną trzy. – Rok szkolny 2018/2019 będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy rekrutować kolejne klasy pierwsze. Po raz kolejny przenosilibyśmy też klasy III do nowych szkół i taki sam ruch zastosowalibyśmy w kontekście klas 7. W roku szkolnym 2019/2020 uzyskalibyśmy pełną strukturę szkół. Wówczas też po raz kolejny przeprowadzimy rekrutację do klasy pierwszej i po raz ostatni przenieślibyśmy dzieci z klas 3 i klas 6 do nowych szkół – mówił T. Zwoliński, prezentując plany magistratu odnośnie reformy. Jak jednocześnie poinformowano, jeszcze w styczniu ratusz zwróci się do radnych o podjęcie uchwały w sprawie tzw. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Projekt Swarzędza w tej sprawie będzie także opiniowany przez kuratorium i – zgodnie z pojawiającymi się zapowiedziami – rady pedagogiczne poszczególnych szkół oraz konsultowany z rodzicami. Szacuje się, że reforma oświatowa w naszej gminie może pochłonąć nawet 4 mln zł z budżetu miasta.
Podczas ostatniej sesji RM radni przegłosowali stosowną uchwałę w sprawi sieci szkół i rejonizacji.
Do tematu z pewnością będziemy wracać.

mn

Nowy rejon SP1 – Swarzędz centrum, wzdłuż ul. Strzeleckiej i os. Władysława IV,

SP2 – od Grudzińskiego, Jasin północny i południowy, Łowęcin i Swarzędz między 92 a torami oraz część Średzka – Kórnicka do ul. Pogodnej.

SP3 – Gortatowo po prawej stronie, Jasin od strony Gortatowa, os. Dąbrowszczaków, Czwartaków, os. Zygmunta III, Cieszkowskiego – wschód.

SP4 – Kościuszkowców i lewa strona Gortatowa oraz Swarzędz – Cieszkowskiego – zachód i os. Gryniów.

SP5 – cała część Nowej Wsi, obszar ul. Tysiąclecia, Granicznej, os. Raczyńskiego, Cegielskiego, Mielżyńskiego, Działyńskiego.

SP1 w Zalasewie – (obecne Gimnazjum w Zalasewie) – Swarzędz Średzka-Kórnicka od Pogodnej do końca Swarzędza, os. Ptasie, Planetarna po zachodniej stronie, Swarzędz – tzw. os. Rzemieślnicze (ul. Murarska i okolice), os. Europejskie, Sarmackie, Ułańskie, Wielkopolskie, Kórnicka na wschód do linii przyszłej ul. Polskiej.

SP2 w Zalasewie (obecna Szkoła Podstawowa w Zalasewie) – Garby, Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo (obszar od ul. Mokrej do Transportowej), Kórnicka po wschodniej stronie, os. Leśne, Wiktoriańskie, Zamoyskiego i Wiosenne.

- Reklama -
- Reklama -