Poznańska ze zmianami

Pomieszczenia w tym budynku przygotowywane są pod działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma się tutaj wprowadzić latem. Przebudowy ma się doczekać także miejscowy – nieco niewygodny już - układ komunikacyjny.

15

We wrześniu ubiegłego roku BZ WBK zmienił swoją siedzibę, wyprowadzając się z gminnego budynku przy ul. Poznańskiej 25. Zwolnione przez bankierów pomieszczenia przygotowywane są pod działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Przebudowany zostanie też lokalny układ komunikacyjny przy tym budynku.

W należącym do miasta budynku przy ul. Poznańskiej 25 trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń pod przyszłą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Modernizowane są – zwolniony przez bank – parter oraz piwnica obiektu, która także będzie wykorzystywana przez miejscowy OPS. I chociaż podczas przebudowy zachowana zostanie dotychczasowa bryła budynku, to sporo zmieni się w jego sąsiedztwie: – Adaptacja zakończyć ma się wiosną br. Do tego czasu zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie budynku, tak aby przed latem OPS mógł się przeprowadzić do nowej siedziby. Równolegle kończą się prace projektowe związane z modernizacją układu drogowego w pobliżu tego budynku. Przebudowany zostanie parking, zmianie ulegnie organizacja ruchu w tym rejonie – wylicza Maciej Woliński ze swarzędzkiego UMiG. Będzie ona najprawdopodobniej przewidywała ruch jednokierunkowy w okolicy. Co ważne, przy budynku pojawi się dodatkowo nowe oświetlenie, a także chodnik łączący ul. Poznańską z ul. Sienkiewicza. Jak przed kilkoma dniami poinformował ratusz, roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem, a ich wykonawcą jest przedsiębiorstwo Tomasz Wielądek z Chodzieży, które – w ramach rozstrzygniętego przetargu – podjęło się ich zrealizowania za ok. 1,4 mln zł. Odnotujmy, że obecna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się tuż przy tym budynku, w wysłużonym parterowym obiekcie. Dzięki prowadzonej inwestycji – jak w międzyczasie poinformował Urząd Miasta i Gminy – instytucja zyska siedzibę na miarę potrzeb, a jej interesanci odpowiednie warunki obsługi.