Wniosków o mieszkanie przybywa

Wznoszony budynek komunalny ma być gotowy pod koniec listopada. Do tego czasu miasto ma już dysponować listą jego lokatorów.

Trwa budowa jednego z dwóch zaplanowanych domów komunalnych przy ul. Wrzesińskiej. Ma on być gotowy w listopadzie. Klucze do mieszkań lokatorzy otrzymają najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie. W ramach tej inwestycji, jak już w międzyczasie informowaliśmy, na gminnej działce przy tej ulicy staną dwa domy komunalne: 21- oraz 27-lokalowy. Mają być one architektonicznie podobne do obiektu, który w 2012 r. miasto wybudowało przy ul. Staniewskiego. Na działce wybudowany zostanie też parking dla 76 samochodów, plac zabaw, a okolica zostanie zagospodarowana zielenią. W pierwszej kolejności wznoszony jest większy z budynków. Aktualnie, jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, trwają prace nad jego drugą kondygnacją, a roboty budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. W tym trzyklatkowym bloku znajdzie się sześć mieszkań o powierzchni 35m2, trzy mieszkania o powierzchni ok. 48m2, dwanaście mieszkań ok. 51-metrowych oraz sześć mieszkań o powierzchni 64,5 m2. Dwa lokale zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dwa lub trzy kolejne będą pełniły natomiast funkcję mieszkań socjalnych i zostaną przeznaczone dla osób w sytuacjach kryzysowych. Wartość tej inwestycji, przypomnijmy, wyniesie ok. 4,5 mln zł, a roboty budowlane mają się zakończyć do 30 listopada br. Z kolei klucze do mieszkań oczekujący na lokal komunalny powinni otrzymać na początku przyszłego roku. A takich osób nie brakuje. W świetle danych przekazywanych przez Urząd Miasta i Gminy na przydział mieszkania komunalnego czeka w Swarzędzu ok. 100 osób. – Wnioski jednak cały czas spływają, bo zainteresowanie budową tego obiektu jest spore. We wrześniu, podczas posiedzeń komisji mieszkaniowej, będziemy pracować nad przydziałami lokali. Będą one przydzielane według odpowiednich kryteriów, ponieważ chcemy uniknąć przypadkowości podczas obsadzania mieszkań – mówi wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, któremu w magistracie podlegają m.in. sprawy społeczne. Miasto ma w tym względzie zwracać szczególną uwagę na brak zaległości czynszowych dotychczasowych lokatorów mieszkań komunalnych oraz na ich społeczną opinię. Bo jak dodaje wiceburmistrz, tylko część nowych lokatorów bloku komunalnego w Jasinie będzie rekrutowana ze wspomnianej listy oczekujących, pozostali zostaną wyłonieni właśnie spośród grupy zamieszkującej stare zasoby gminne: – Niewykluczone są zatem migracje ludności między zasobami komunalnymi miasta – podkreśla zastępca gospodarza Swarzędza. Warto jednocześnie odnotować, że na budowę bloku komunalnego Swarzędz wyda tylko część ze wspomnianych 4,5 mln zł, ponieważ uzyskał na ten cel dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości prawie 2,4 mln zł. Tegoroczna „komunalna” inwestycja Swarzędza ma być wstępem do sporych zmian w zakresie lokalnego budownictwa mieszkaniowego. Zwłaszcza, że STBS zamierza budować podobne obiekty także w miejscach, gdzie znajdują się najbardziej wysłużone budynki komunalne, nie przedstawiające znaczącej wartości architektonicznej. Jak już w międzyczasie informowaliśmy, będą one przekazywane spółce przez miasto i rozbierane. Stąd też kolejnych 40 mieszkań – także wybudowanych przez miejskiego dewelopera – ma powstać przy ul. Kilińskiego 33, a inwestycja planowana jest na lata 2018-2019. Trwają też prace nad przygotowaniem trzeciej lokalizacji pod tego typu inwestycję, gdzie mogłoby powstać 30 następnych mieszkań komunalnych.

W  trzyklatkowym bloku przy Wrzesińskiej znajdzie się sześć mieszkań o powierzchni 35m2, trzy mieszkania o powierzchni ok. 48m2, dwanaście mieszkań ok. 51-metrowych oraz sześć mieszkań o powierzchni 64,5 m2. Dwa lokale zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dwa lub trzy kolejne będą pełniły natomiast funkcję mieszkań socjalnych i zostaną przeznaczone dla osób w sytuacjach kryzysowych

- Reklama -