Serwisówka w dwóch etapach

Przebudowa drogi serwisowej leżącej po północnej stronie krajówki została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich miałby zostać wykonany do końca przyszłego roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad użyczyła Swarzędzowi nieruchomości położone w pasie drogowym trasy krajowej nr 92 między Jasinem a Paczkowem, co oznacza że miasto otrzymało zielone światło na modernizację drogi serwisowej biegnącej między tymi sołectwami. Od wielu lat – przypomnijmy – o jej gruntowną przebudowę zabiegają miejscowe firmy.

Kilka lat temu miasto rozpoczęło budowę wiaduktu przy ul. Rabowickiej. Ustalono wówczas, że do końca 2017 r. zamknięte zostanie skrzyżowanie, które znajduje się przy dwupasmowej trasie nr 92 i jest m.in. jedyną drogą dojazdową do znajdujących się tam firm. W zamian za to gmina Swarzędz miała wybudować wyasfaltowaną drogę serwisową, która zapewniłaby dojazd do przedsiębiorstw, a jednocześnie łączyłaby się z wiaduktem przy ul. Rabowickiej. O ile jednak wiadukt przy ul. Rabowickiej powstał już dawno temu, o tyle budowa drogi serwisowej dla firm nadal się nie rozpoczęła. Te, przypomnijmy, jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji samorządu zagroziły protestem w tej sprawie, nie godząc się m.in. na zaproponowane wtedy parametry drogi. Jak jednak wynika z docierających do nas informacji, w przyszłym roku serwisówka doczeka się porządnej przebudowy. To efekt porozumienia, które pod koniec maja miasto zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego użyczenia nieruchomości położonych w pasie krajówki. Oznacza to, że Swarzędz otrzymał zielone światło od zarządcy drogi na inwestowanie w tym miejscu. Oznacza to również, że i skrzyżowanie stanowiące dla firm wyjazd na krajówkę zostanie zamknięte rok później niż planowano: – Skrzyżowanie miało zostać zamknięte w listopadzie br., termin ten jednak został przedłużony do końca przyszłego roku. Mamy zatem czas na uzgodnienie projektów i na wejście na plac budowy w następnym roku – mówi nam burmistrz Marian Szkudlarek. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy – pierwszy, który zostanie wykonany przez miasto w terminie do końca grudnia przyszłego roku, obejmuje przebudowę odcinka od nowego wiaduktu do skrzyżowania, które ma zostać zamknięte – z uwzględnieniem brakującego utwardzenia od strony Swarzędza do wiaduktu, drugi etap natomiast to odcinek od wspomnianego skrzyżowania aż do Paczkowa, a jego przebudowa zakończy się pod koniec 2020 r. Co ważne, wykonując ten etap inwestycji miasto zamierza ubiegać się o pozwolenie na wybudowanie dodatkowego pasa na drodze krajowej, umożliwiającego zjazd na serwisówkę od strony Warszawy. – W tej chwili za darmo mamy w dyspozycji grunty, należące do GDDKiA, których przebudowa nie leżała w ich interesie. Podpisane porozumienie w tej sprawie umożliwia nam swobodne prowadzenie wszystkich procedur związanych z przebudową drogi serwisowej, łącznie z tzw. procedurami ZRID, w ramach których możemy przejmować potrzebne tereny pod przebudowę serwisówki i to się dzieje – mówi gospodarz miasta. – Dlaczego trwało to tak długo? Bo poprzednicy zawalili tę sprawę totalnie, zapominając podczas wykonywania wiaduktu przy ul. Rabowickiej o drodze serwisowej. Nie były przygotowane żadne dokumenty, ani dokumentacja umożliwiająca jej wykorzystanie. Natomiast porozumienia zawierane przez miasto w poprzedniej kadencji z GDDKiA były nie do przyjęcia. W międzyczasie zmieniały się zarządy i dyrekcja GDDKiA, a w ostatnim czasie także ustawa o drogach publicznych. My w tym czasie przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację pod nowelizację tej ustawy – relacjonuje dalej burmistrz. W ciągu najbliższego roku miasto spodziewa się uzyskać wszystkie pozwolenia na projekty, którymi dysponuje w tej sprawie. Wówczas będzie mogła się rozpocząć przebudowa drogi: – Serwisówka umożliwi tym firmom nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale również rozwój – zarówno samych przedsiębiorstw, jak i terenów znajdujących się po północnej stronie drogi krajowej – podkreśla burmistrz, dodając że miasto planuje – na podobnej zasadzie – zawrzeć porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące nieruchomości znajdujących się po południowej stronie drogi krajowej nr 92. Chodzi o tereny leżące w pasie od ul. Kościuszki do – minimum – drogi wjazdowej do ETC. Miałyby one zostać wykorzystane pod budowę zbiornika retencyjnego. Jego wzniesienie pozwoliłoby zamknąć temat podtopień ulic znajdujących się w sąsiedztwie krajówki.

- Reklama -