Ronda na Cieszkowskiego, przebudowa Polnej

W ubiegłym roku pojawiły się doniesienia o planowanej przebudowie ul. Cieszkowskiego, a inwestycję miałoby wspólnie wykonać miasto oraz Starostwo Powiatowe. Niewykluczone, że przedsięwzięcie obejmie również – korkujący się od wielu lat – wyjazd z ul. Polnej na drogę krajową.

Ronda i nowa organizacja

Ulica Cieszkowskiego w Swarzędzu jest najbardziej obciążoną drogą w całym powiecie poznańskim. Średniodobowe natężenie ruchu wynosi na niej – według pomiarów przeprowadzonych w 2015 r. – 23731 pojazdów. Tyle mniej więcej samochodów w przeciągu 24 godzin przejeżdża łącznie przez 10 skrzyżowań rozlokowanych na blisko 2-kilometrowej arterii, przez liczne wyjazdy z bocznych ulic, a także z marketów w sile zgromadzonych w tej części miasta. Nic zatem dziwnego, że i w statystykach policyjnych droga ta figuruje jako jedno z tych miejsc w naszej gminie, w których do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej. Nad poprawą bezpieczeństwa użytkowników ul. Cieszkowskiego, jak już w międzyczasie informowaliśmy, trwają jednak prace. W 2016 r., na wniosek Urzędu Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, które jest zarządcą ulicy zleciło opracowanie trzech koncepcji dotyczących jej gruntownej modernizacji. Przygotowana już i zaakceptowana przez miasto dokumentacja zakłada m.in. przebudowę kolizyjnego skrzyżowania tej drogi z ul. Cmentarną i budowę w tym miejscu ronda, podobne obiekty miałyby pojawić się także przy skrzyżowaniach ul. Cieszkowskiego z ul. Wrzesińską oraz ul. Grudzińskiego, ulica doczeka się też przeorganizowania pasów ruchu i wyjazdów z bocznych uliczek, co skutkowałoby zmianą organizacji ruchu, w ramach której w przyszłości z drogi nie będzie można skręcać w lewo, ani wyjeżdżać na nią w tym kierunku (kierowcy chcący skręcić z ul. Cieszkowskiego w lewo będą musieli zawrócić na  najbliższym rondzie by dostać się na przeciwległy pas i z niego skręcić w prawo).

Dwa pasy na wiadukt

W ostatnim czasie pojawił się jednak pomysł by przebudową objąć nie tylko centralny odcinek ul. Cieszkowskiego, ale i notorycznie zakorkowany wyjazd z ul. Polnej na drogę krajową. Pozwoliłoby to usprawnić przejazd z jednej części miasta na drugą: – Przedstawiliśmy opracowane warianty gminie Swarzędz i po rozmowach zapadła decyzja, że zlecimy przygotowanie czwartego wariantu, który oprócz poprawy bezpieczeństwa na ulicy Cieszkowskiego będzie obejmował także przebudowę skrzyżowania ulicy Polnej z drogą krajową. W ten sposób przeanalizujemy propozycję gminy, by przejazd ulicą Polną przez to skrzyżowanie możliwy był dwoma pasami. Jeden z nich kończyłby się za skrzyżowaniem – opowiada Jan Grabkowski, starosta poznański. I jak zaznacza, powiat ma już przeznaczone pieniądze na opracowanie dokumentacji w tym zakresie: – Mamy zarezerwowane pieniądze, żeby zlecić przygotowanie koncepcji czwartego wariantu. Liczymy, że będzie on gotowy jeszcze w tym roku – dodaje gospodarz powiatu poznańskiego, podkreślając jednak że tak pomyślana inwestycja będzie trudniejsza do zrealizowania. Ale nie niemożliwa: – Już teraz wiemy, że takie rozwiązanie będzie najbardziej ingerowało w istniejącą infrastrukturę i wymagało wykupu gruntów. Dlatego po opracowaniu wariantu czwartego chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne i wysłuchać opinii mieszkańców na ten temat – deklaruje Jan Grabkowski. Dlatego też decyzja o realizacji tej opcji oraz o zleceniu opracowania dokumentacji budowlanej zapadnie w przyszłym roku: – Pragnę zaznaczyć, że realizacja tego zadania uzależniona będzie od współfinansowania przez gminę zarówno samych prac, jak i wykupu gruntów. Zakładamy, że najbardziej pilne zmiany będziemy mogli wprowadzać etapami – podsumowuje starosta. Koszt realizacji przygotowanych wcześniej trzech wariantów szacowany był na kwoty od 1,7 mln zł do 6,5 mln zł. Czwarty wariant będzie droższy i może wynieść nawet 8-10 mln zł.

Ma być bezpieczniej

Jeśli decyzje w tej sprawie będą pozytywne, to inwestycja, jak z kolei wyjaśnia burmistrz Marian Szkudlarek, zostanie podzielona na dwie części i będzie wykonywana etapami: – Przygotowywana koncepcja dotyczy ciągu komunikacyjnego na odcinku od ronda Leszka Grajka aż do wiaduktu na ul. Polnej, natomiast sama inwestycja została podzielona na dwa etapy: pierwszy etap, który zostanie objęty projektem to odcinek od skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego aż do skrzyżowania przy „wielkim krześle”, z kolei drugi etap prac to modernizacja tego skrzyżowania, przebudowa odcinka ul. Polnej w kierunku drogi krajowej oraz przebudowa skrzyżowania tej ulicy z trasą nr 92 – mówi gospodarz gminy. I jak podkreśla, podstawowym założeniem opracowywanej koncepcji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ul. Cieszkowskiego: – To jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic dla pieszych w całym powiecie poznańskim. Dlatego zależało nam na tym by to zmienić. Koncepcja przewiduje m.in. wyposażenie wszystkich przejść dla pieszych w tzw. azyle. Zakłada też poprawę płynności ruchu w związku z wprowadzeniem na ulicy skrzyżowań o ruchu okrężnym. Mam nadzieję, że konsultacje społeczne dotyczące tego pomysłu uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku – podkreśla gospodarz miasta. Po ich zakończeniu rozpocznie się etap projektowania uzgodnionej inwestycji, a prace dokumentacyjne mogą potrwać – biorąc pod uwagę ogromny zakres przedsięwzięcia – nawet kilkanaście miesięcy. Dopiero po tym czasie będzie można mówić o terminach związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Inwestycja ma być finansowana zarówno przez powiat, jak i Swarzędz. Do tematu będziemy wracać w miarę pojawiania się nowych informacji.

- Reklama -