Aleja Pana Henia

- Reklama -

Zmodernizowana pod koniec ubiegłego roku ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego ma swojego patrona. Od 10 maja jest nim znany i ceniony nie tylko w naszej gminie, zmarły w 2016 r., artysta-fotografik Henryk Błachnio.

Decyzję, by w ten sposób upamiętnić zasłużonego dla miasta artystę swarzędzka Rada Miejska podjęła już latem ubiegłego roku, jeszcze przed przebudową ścieżki. Z kolei w czwartek, 10 maja uroczyście i oficjalnie otwarto Aleję Henryka Błachnio. W okolicznościowym spotkaniu wzięła udział rodzina śp. Henryka Błachnio, Jego przyjaciele, władze miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej, obecni byli także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, z którymi fotografik współpracował oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, którzy wystąpili z inicjatywą nadania alei imienia artysty. Wybór patrona urokliwej okolicy nie był przypadkowy. Śp. Henryk Błachnio był nie tylko wybitnym artystą-fotografikiem, ale i wielkim pasjonatem przyrody oraz miłośnikiem ziemi swarzędzkiej, która przez wiele lat była obiektem artystycznych działań fotografika. Dzięki ogromnej pasji Pana Henryka możemy cieszyć się – jak i kolejne pokolenia swarzędzan – niebanalnymi ujęciami przyrody, krajobrazu, czy zabytków naszej gminy, utrwalonymi na kartach kolejnych albumów. Szczególnie bliskie sercu artysty były właśnie okolice Jeziora Swarzędzkiego oraz pobliska Dolina Cybiny, w których przy pomocy swojego aparatu zawsze znajdował coś nowego, na co dzień niedostrzegalnego, nietypowego, za każdym razem udowadniając nam jak wiele jest jeszcze do zobaczenia tam, gdzie już nikt z nas nie patrzy… Sama przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż jeziora była, przypomnijmy, największą i zarazem najdroższą inwestycją Budżetu Obywatelskiego 2016 r., zgłoszoną wówczas do konkursu jako tzw. projekt główny. Przedsięwzięcie wykonywane było przez Budownictwo Drogowe KRUG, które podjęło się zrealizowania tych robót za ok. 2,5 mln zł. Od lata do jesieni ubiegłego roku w miejsce starej, wysłużonej ścieżki prowadzącej od ul. Cieszkowskiego do parku botanicznego w rejonie pływalni wybudowany został nowy, specjalnie odwodniony, trakt z kostki brukowej i asfaltu o łącznej długości nieco ponad 1300 m, na którym zostały wydzielone pasy ścieżki rowerowej oraz chodnika, natomiast wzdłuż ciągu komunikacyjnego pojawiły się ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, wybudowane zostało też nowoczesne oświetlenie. W ramach tej inwestycji powstało również dodatkowe, boczne połączenie nowej ścieżki z trasą prowadzącą w stronę kompleksu sportowego.

Fot. T. Rybarczyk, H.Staniewska
W uroczystym otwarciu Alei Henryka Błachnio wzięła udział rodzina śp. Henryka Błachnio, Jego przyjaciele, władze miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej, obecni byli także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń.

Śp. Henryk Błachnio był nie tylko wybitnym artystą-fotografikiem, ale i wielkim pasjonatem przyrody oraz miłośnikiem ziemi swarzędzkiej, która przez wiele lat była obiektem artystycznych działań fotografika

- Reklama -