-2.9 C
Swarzędz
sobota, 3 grudnia 2022

Burmistrz zaprzysiężony!

Zobacz także

W miniony wtorek odbyła się premierowa sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. W jej trakcie zaprzysiężono nowego/starego burmistrza naszej gminy – Mariana Szkudlarka. Gospodarz miasta przedstawił też cele rozpoczętej właśnie kadencji oraz gabinet najbliższych współpracowników.

We wtorek, 20 listopada, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej, wybranej w październikowych wyborach samorządowych. Jednym z ważniejszych punktów obrad – obok złożenia ślubowania przez radnych, wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz szefów poszczególnych komisji RM – było zaprzysiężenie na urząd burmistrza Mariana Szkudlarka. Nowo wybrany gospodarz miasta, w obecności wspomnianych członków Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz licznie przybyłych mieszkańców gminy odebrał z rąk Doroty Zaremby, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza Swarzędza. W swoim wystąpieniu, tuż po złożeniu symbolicznego ślubowania, nowy/stary szef UMiG nakreślił cele, które będą przyświecały kadencji 2018-2023. Wśród nich znalazła się edukacja, sport i rekreacja, a także rozwiązania komunikacyjne: – Nowa kadencja będzie inna, bo będzie kadencją pięcioletnią, ale nic nie zmieniło się w zakresie pracy dla dobra mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, a także celów, które od 1990 roku były realizowane w naszej gminie – powiedział na wstępie burmistrz. – Na pierwszym miejscu zawsze była edukacja i dobro naszych młodych mieszkańców. Ten cel był, jest i pozostanie głównym celem. A skoro mowa o edukacji, to i oczywiście o sporcie i rekreacji, bo te rzeczy się łączą. Ale i ważne są rozwiązania komunikacyjne, nad którymi także będziemy pracować. Wzrastająca liczba mieszkańców naszej gminy powoduje, że wspólnie musimy sobie poradzić z tym tematem. Mamy przygotowane dokumenty i będziemy zabiegali o źródła finansowania dla rozwiązań związanych z naszymi drogami – mówił M. Szkudlarek, wymieniając tutaj takie inwestycje, jak: tunel w ul. Tabaki, bezkolizyjne przejazdy w Kobylnicy i Paczkowie, a także obwodnicę Swarzędza, której budowa rozpocznie się w najbliższym czasie. Burmistrz podkreślił w tym kontekście także znaczenie komunikacji publicznej, zapowiadając rozwój funkcjonującej w Swarzędzu od września kolei metropolitalnej oraz transportu miejskiego: – W Metropolii jesteśmy zgodni co do tego, że musimy znaleźć rozwiązania dla komunikacji publicznej. Kolej metropolitalna, która powstała w Swarzędzu będzie rozwijana, ale i nasza komunikacja publiczna będzie się rozwijać bardzo mocno i jesteśmy na to przygotowani. W poprzedniej kadencji zostały wprowadzone szerokie ulgi komunikacyjne dla mieszkańców gminy, natomiast w tej kadencji chcemy zintegrować naszą komunikację z komunikacją miasta Poznania. Nastąpi to najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. To jest potrzebne naszym mieszkańcom – przekonywał gospodarz gminy, wskazując też na konieczność uregulowania spraw związanych z ochroną środowiska, wdrażaniem programów senioralnych, czy bezpieczeństwem w gminie. Jak podkreślił, ważna w tym zakresie będzie dobra – jak dotychczas – współpraca na poziomie Rady Miejskiej, ale i z instytucjami zewnętrznymi, jak Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, czy związki międzygminne, w których uczestniczy Swarzędz. Burmistrz oficjalnie zaprezentował też zespół swoich najbliższych współpracowników, informując że jego pierwszym zastępcą ponownie będzie Grzegorz Taterka, drugim – Tomasz Zwoliński, sekretarzem UMiG Agata Kubacka, a skarbnikiem miasta Karolina Dziekan. Oznacza to, że w stosunku do kadencji 2014-2018 w gabinecie gospodarza Swarzędza nie zaszły żadne zmiany.

Foto: A.Młynarczak, H.Staniewska


- Reklama -
- Reklama -
Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 171)