Transportowa bliżej Poznania

Prace przy ul. Transportowej trwają, do końca marca droga ma być przejezdna.

Trwa generalny remont ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie. Aktualnie roboty budowlane prowadzone są na wysokości bazy autobusowej. W najbliższych latach obejmą odcinek do granicy administracyjnej z Poznaniem, czyli „leśną” część drogi oraz skrzyżowanie z ul. Kórnicką.

Ul. Transportowa to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w południowej części miasta, bo właśnie tą drogą do stolicy Wielkopolski podążają mieszkańcy kilku miejscowości, m.in. Tulec, Garbów, Gowarzewa, Kruszewni, Zalasewa i Swarzędza. Dlatego też w zeszłym roku zapadła decyzja o wykonaniu generalnego remontu zdewastowanego od lat traktu. Pierwszy etap tej inwestycji rozpoczął się w kwietniu 2018 r. i jak do tej pory w jego ramach przebudowano odcinek ul. Transportowej od ul. Kórnickiej praktycznie do bazy autobusowej w Garbach, a po drodze skrzyżowanie tej ulicy z ul. Planetarną zastąpiło rondo. W ubiegłym miesiącu, o czym w międzyczasie informowaliśmy, dojazd tą drogą do Poznania został zamknięty na 2-3 miesiące, bo właśnie w rejonie bazy transportowej koncentrują się w tej chwili roboty budowlane, które miasto – w kolejnym etapie inwestycji – zamierza prowadzić sukcesywnie aż do granicy administracyjnej ze stolicą Wielkopolski. Obecnie ul. Transportową dojedziemy zatem tylko do zajezdni autobusowej w Garbach. Objazdy – przypomnijmy – wytyczono przez Swarzędz ulicami Graniczną, Szumana i Borówki. – Obecnie na ukończeniu jest montowanie kanalizacji deszczowej i jeśli pogoda pozwoli to od 11 marca układana będzie w tym miejscu masa asfaltowa. Do końca marca droga powinna zostać otwarta dla ruchu pojazdów – mówi Bartłomiej Majchrzak, kierownik Wydziału Inwestycji w swarzędzkim magistracie. Prowadzone prace obejmują m.in. roboty podziemne – kanalizację deszczową, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci gazowej, elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej oraz montaż oświetlenia ledowego. Droga – na przebudowanym już odcinku –  doczekała się szerokiej na 7m jezdni, obustronnych chodników o szerokości 2,2 m oraz szerokiej na 2m asfaltowej ścieżki rowerowej, w okolicy powstały też zatoki autobusowe. Gdy zakończą się prace w tej części ulicy, to miasto przystąpi do zmodernizowania przeciwległego skrzyżowania tej drogi – z ul. Kórnicką, wówczas też kontynuowane będą prace w kierunku Poznania. – Realizacja tej inwestycji podzielona jest na etapy. Bieżący etap inwestycji obejmuje odcinek ulicy od ul. Kórnickiej do bazy transportowej w Garbach. Do zrealizowania całości pozostaje przebudowa skrzyżowania z ul. Kórnicką, gdzie powstanie rondo oraz kolejny etap do granic administracyjnych miasta. Realizacja tych dwóch etapów nastąpi w kolejnych latach w zależności od dostępności środków w budżecie – wyjaśnia B. Majchrzak. Odnotujmy też, że aktualny etap inwestycji wykonywany jest przez konsorcjum miejscowych firm: Budownictwo Drogowe KRUG oraz Hydro-Gaz Henryk Wojkiewicz, które podjęły się jego zrealizowania za nieco ponad 13,8 mln zł. Po przebudowie ul. Transportowa ma stać się ważnym elementem tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Swarzędza, która wygodnie połączy południowe rejony gminy nie tylko z Poznaniem, ale również z wiaduktem w Jasinie, wyprowadzając w ten sposób ruch tranzytowy poza miasto.

Obecnie na ukończeniu jest montowanie kanalizacji deszczowej i jeśli pogoda pozwoli to od 11 marca układana będzie w tym miejscu masa asfaltowa. Do końca marca droga powinna zostać otwarta dla ruchu pojazdów – mówi Bartłomiej Majchrzak, kierownik Wydziału Inwestycji w swarzędzkim magistracie
- Reklama -