Przebudowa Transportowej idzie w las

Niedawno prace związane z przebudową drogi zakończone zostały na wysokości granicy gminy. W tym roku nowej jezdni, ścieżki pieszorowerowej oraz oświetlenia doczeka się natomiast „leśny” odcinek ul. Transportowej.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się i zakończy drugi etap generalnego remontu ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie. Tym razem prace mają objąć odcinek do granicy administracyjnej z Poznaniem, czyli tzw. „leśną” część drogi.

W zeszłym roku zapadła decyzja o wykonaniu generalnego remontu zdewastowanego od lat traktu. Pierwszy etap tej inwestycji rozpoczął się w kwietniu 2018 r., a w jego ramach przebudowano odcinek ulicy od ul. Kórnickiej aż do granicy administracyjnej miasta znajdującej się na wysokości bazy transportowej w Garbach (po drodze skrzyżowanie tej ulicy z ul. Planetarną zastąpiło rondo). Prowadzone na ul. Transportowej prace objęły m.in. roboty podziemne – kanalizację deszczową, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci gazowej, elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej oraz montaż oświetlenia ledowego. Droga – na przebudowanym już odcinku –  doczekała się szerokiej na 7m jezdni, obustronnych chodników o szerokości 2,2 m oraz szerokiej na 2m asfaltowej ścieżki rowerowej, w okolicy powstały też zatoki autobusowe. Teraz, jak wynika z informacji przekazywanych przez swarzędzki ratusz, przebudowa drogi miałaby objąć kolejną jej część – od granicy gminy, przy której niedawno zakończony został I etap jej przebudowy do granicy stolicy Wielkopolski, czyli tzw. „leśny”, kilkusetmetrowy odcinek trasy. Na początku maja miasto ogłosiło przetarg na wykonanie tych robót: – Został ogłoszony przetarg na kontynuację prac związanych z modernizacją ul. Transportowej od ul. Rivoliego do granicy z Poznaniem. Otwarcie ofert zaplanowano na 24 maja – mówi wiceburmistrz Grzegorz Taterka. I jak dodaje, „leśny” odcinek tej trasy będzie modernizowany według tych samych parametrów co wcześniejszy. – W ramach tej inwestycji będą wykonywane roboty drogowe, elektro-energetyczne i teletechniczne. Ulica Transportowa doczeka się na tym odcinku m.in. nowej, 7-metrowej jezdni wraz ze ścieżką pieszorowerową o szerokości 3,5 m oraz oświetlenia – wylicza zastępca gospodarza miasta. To ważna informacja, bo oświetlenie „leśnej” części ul. Transportowej pozwoli zwiększyć na niej bezpieczeństwo po zmroku, natomiast ścieżka pieszorowerowa umożliwi wygodne przemieszczanie się w ten rejon stolicy Wielkopolski jednośladami, a takiego połączenia zwyczajnie brakuje w tym miejscu. Roboty drogowe w okolicy, jak się dowiedzieliśmy, mają się rozpocząć mniej więcej w połowie roku i potrwają 100-130 dni, inwestycja zatem w całości zostanie zrealizowana w tym roku. Na tym jednak prace przy ul. Transportowej nie zostaną zakończone. Ostatnim etapem jej przebudowy, przypomnijmy, będzie modernizacja przeciwległego skrzyżowania tej drogi – z ul. Kórnicką, które zastąpi rondo. Jego przebudowa została zaplanowana na przyszły rok. Odnotujmy też, że ul. Transportowa to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w południowej części miasta. Właśnie tą drogą do stolicy Wielkopolski podążają mieszkańcy kilku podswarzędzkich miejscowości, m.in. Tulec, Garbów, Gowarzewa, Kruszewni, czy Zalasewa. Po gruntownej modernizacji droga stanie się dodatkowo ważnym elementem obwodnicy Swarzędza, która ma wygodnie połączyć południowe rejony gminy nie tylko z Poznaniem, ale również z wiaduktem w Jasinie, wyprowadzając w ten sposób ruch tranzytowy poza miasto.

- Reklama -