Gmina – po pierwszym etapie rekrutacji – dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Na początku czerwca w placówkach  rozpocznie  się tzw. rekrutacja uzupełniająca.

29 kwietnia zostały wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2019/2029. Jak wypadła tegoroczna rekrutacja?  – Podczas tegorocznej rekrutacji w gminie Swarzędz było 791 miejsc do naboru dla dzieci w wieku 3-6 lat. Edukację przedszkolną kontynuować będzie 1358 dzieci.

W rekrutacji podstawowej do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie zostało przyjętych 60 dzieci. Ponadto 25 rodziców nie potwierdziło woli przyjęcia dziecka do placówki, co jest równoznaczne z rezygnacją. – wyjaśnia Tomasz Zwoliński, II zastępca burmistrza. Jak się okazuje, po pierwszym etapie rekrutacji publiczne placówki nadal dysponują wolnymi miejscami. 

3 czerwca   br. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca i od tego dnia – jak informuje swarzędzki magistrat –  na stronie naboru https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz zainteresowani rodzice będą mogli  znaleźć informację o przedszkolach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

- Reklama -