wtorek, 23 lipca 2024
21.7 C
Swarzędz

Transportowa z falstartem

Miasto po raz drugi ogłosiło przetarg na II etap modernizacji ul. Transportowej. Pierwsze postępowanie, mimo że swoje oferty złożyło 6 przedsiębiorstw, zostało unieważnione. Powód? Wszystkie przekraczały przeznaczony na ten cel budżet.

Zobacz także

- Reklama -

Na początku maja miasto ogłosiło przetarg na kontynuację prac związanych z modernizacją ul. Transportowej w Zalasewie/Garbach. To ważny ciąg komunikacyjny na terenie gminy, łączący jej południowe rejony z Poznaniem. Do tej pory – w ramach I etapu tej inwestycji, który realizowany był od kwietnia 2018 r. – przebudowano odcinek ulicy od ul. Kórnickiej aż do granicy administracyjnej miasta znajdującej się na wysokości bazy transportowej w Garbach. Teraz roboty drogowe miałyby objąć odcinek ul. Transportowej do granicy administracyjnej z Poznaniem, czyli tzw. „leśną” część drogi. Na rozpoczęcie tych prac przyjdzie nam jednak poczekać, bo jak się okazuje – na początku czerwca miasto unieważniło wspomniany przetarg na wykonanie modernizacji tego odcinka. Powód? Jak wynika z informacji przekazywanych przez ratusz, żadna z 6 firm, które ubiegały się o ten kontrakt nie złożyła satysfakcjonującej finansowo oferty. A ściślej – każda z przedstawionych ofert przekraczała – i to dość znacząco – budżet gminy przewidziany na tę inwestycję: – Zamawiający na realizację tego zamówienia zamierzał przeznaczyć środki w wysokości 2,1 mln zł. Wartość oferty z zaoferowaną najniższą ceną wynosiła 3,143 mln zł – informuje Urząd Miasta i Gminy. 10 czerwca ogłoszono jednak kolejne postępowanie przetargowe w tej sprawie, które potrwa do 26 czerwca. Wówczas też dowiemy się ile firm wzięło w nim udział i czy któraś oferta spełniła oczekiwania finansowe Swarzędza.

Odnotujmy też, że „leśny” odcinek ul. Transportowej ma być modernizowany według tych samych parametrów co wcześniejszy: w ramach inwestycji będą wykonywane roboty drogowe, elektro-energetyczne i teletechniczne. Ulica Transportowa doczeka się na tym odcinku m.in. nowej, 7-metrowej jezdni wraz ze ścieżką pieszorowerową o szerokości 3,5 m oraz oświetlenia. Miasto liczy, że roboty drogowe w tej okolicy rozpoczną się w wakacje i potrwają 100-130 dni, inwestycja zatem najprawdopodobniej w całości zostanie zrealizowana w tym roku. Na tym jednak prace przy ul. Transportowej nie zostaną zakończone. Ostatnim etapem jej przebudowy, przypomnijmy, będzie modernizacja przeciwległego skrzyżowania tej drogi – z ul. Kórnicką, które zastąpi rondo. Jego przebudowa została zaplanowana na przyszły rok.

- Reklama -
- Reklama -