poniedziałek, 27 maja 2024
20 C
Swarzędz

Transportowa o ponad milion droższa?

Niedawno miasto po raz drugi ogłosiło przetarg na II etap modernizacji ul. Transportowej. I także i tym razem oferty złożone przez firmy zainteresowane wykonaniem tej inwestycji przekroczyły budżet Swarzędza przewidziany na ten cel. Co dalej z tą inwestycją?

Zobacz także

- Reklama -

Na początku maja, przypomnijmy, miasto ogłosiło przetarg na kontynuację prac związanych z modernizacją ul. Transportowej w Zalasewie/Garbach. Tym razem roboty drogowe miałyby objąć odcinek tej ulicy do granicy administracyjnej z Poznaniem, czyli tzw. „leśną” część drogi. Jak się jednak okazało – na początku czerwca przetarg unieważniono, bo żadna z 6 firm, które ubiegały się o ten kontrakt nie złożyła satysfakcjonującej finansowo oferty. A ściślej – każda z przedstawionych ofert przekraczała – i to dość znacząco – budżet gminy przewidziany na tę inwestycję. 10 czerwca ogłoszono jednak kolejne postępowanie przetargowe w tej sprawie, które zostało zakończone w ubiegłą środę. I także i tym razem – jak wynika z informacji przekazywanych przez ratusz – złożone przez firmy oferty okazały się wyższe niż 2,1 mln zł, które nasza gmina była gotowa zapłacić za wykonanie tego etapu inwestycji. Drugi przetarg jednak najprawdopodobniej nie zostanie unieważniony, a miasto zdecyduje się na wybór jednej z dwóch złożonych ofert, zwiększając budżet tej inwestycji o brakujące 1,15 mln zł. Pieniądze te zostaną najprawdopodobniej przesunięte z budżetu innego przedsięwzięcia – rozbudowy i modernizacji bazy transportowej w Garbach, której realizacja kontynuowana ma być w przyszłym roku. W miniony wtorek w trybie pilnym zwołano sesję Rady Miejskiej, podczas której zmieniono w tym celu uchwałę budżetową na 2019 r. Odnotujmy, że ul. Transportowa to ważny ciąg komunikacyjny na terenie gminy, łączący jej południowe rejony z Poznaniem. Do tej pory – w ramach I etapu tej inwestycji, który realizowany był od kwietnia 2018 r. – przebudowano odcinek ulicy od ul. Kórnickiej aż do granicy administracyjnej miasta znajdującej się na wysokości bazy transportowej w Garbach. „Leśny” etap tego przedsięwzięcia będzie modernizowany według tych samych parametrów co wcześniejszy: ul. Transportowa doczeka się na tym odcinku m.in. nowej, 7-metrowej jezdni wraz ze ścieżką pieszorowerową o szerokości 3,5 m oraz oświetlenia.Miastoliczy, że roboty drogowe w tej okolicy rozpoczną się w wakacje i potrwają 100-130 dni, II etap inwestycji zatem najprawdopodobniej w całości zostanie zrealizowany w tym roku.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -