Kontrole już trwają

Rozpoczęły się kontrole posesji prowadzone przez strażników miejskich i kontrolerów ZM GOAP. Ich zakres jest spory, więc już teraz warto sprawdzić, czy nasze nieruchomości nie mają „zaległości”.

Kilka tygodni temu nasza gmina podpisała list intencyjny ze Związkiem Międzygminnym „GOAP” dotyczący współpracy w zakresie kontroli nieruchomości. Podpisanie takiego porozumienia ma na celu wznowienie wspólnych kontroli cyklicznych. Mają być one prowadzone przez zespoły składające się z jednego strażnika miejskiego i jednego pracownika Zespołu Kontroli ZM GOAP i obejmą teren całej gminy. Ich zakres jest spory: kontrolerzy ustalą czy złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czy deklarowana selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona poprawnie. Sprawdzą też, czy na terenie nieruchomości znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów, w tym pojemniki do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Celem wspólnych kontroli jest również edukacja mieszkańców w zakresie postępowania ze śmieciami i ich segregowaniem. Ale nie tylko, bo jak poinformowała nas Straż Miejska, podczas kontroli posesje będą sprawdzane także pod kątem innych spraw leżących w gestii municypalnych, np. porządku na nieruchomości, czy posiadania numeru porządkowego. Kontrole rozpoczęły się w czwartek, 11 lipca: – Obejmą one z czasem wszystkie nieruchomości na terenie miasta i gminy a harmonogram kontroli nie będzie upubliczniany, dlatego uprzedzamy zawczasu: jeśli macie Państwo „zaległości” w zakresie „deklaracji śmieciowych”, nieczystości płynnych, porządku na terenie nieruchomości czy oznakowania obowiązkowym numerkiem porządkowym – jest jeszcze czas na ich uzupełnienie, jednak im szybciej tym lepiej. Gdy kontrolerzy zapukają do drzwi, będzie już za późno – apeluje Piotr Kubczak, komendant swarzędzkich municypalnych, informując że za brak numerka oznaczającego posesję „posypały się” już pierwsze mandaty. – Jest on o tyle ważny, że w przypadku jakiegoś nieszczęścia, koniecznej interwencji pogotowia, służb porządkowych pozwala szybko trafić we właściwe miejsce – wyjaśnia szef strażników.

- Reklama -