niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Kontrole już trwają

Rozpoczęły się kontrole posesji prowadzone przez strażników miejskich i kontrolerów ZM GOAP. Ich zakres jest spory, więc już teraz warto sprawdzić, czy nasze nieruchomości nie mają „zaległości”.

Zobacz także

- Reklama -

Kilka tygodni temu nasza gmina podpisała list intencyjny ze Związkiem Międzygminnym „GOAP” dotyczący współpracy w zakresie kontroli nieruchomości. Podpisanie takiego porozumienia ma na celu wznowienie wspólnych kontroli cyklicznych. Mają być one prowadzone przez zespoły składające się z jednego strażnika miejskiego i jednego pracownika Zespołu Kontroli ZM GOAP i obejmą teren całej gminy. Ich zakres jest spory: kontrolerzy ustalą czy złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czy deklarowana selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona poprawnie. Sprawdzą też, czy na terenie nieruchomości znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów, w tym pojemniki do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Celem wspólnych kontroli jest również edukacja mieszkańców w zakresie postępowania ze śmieciami i ich segregowaniem. Ale nie tylko, bo jak poinformowała nas Straż Miejska, podczas kontroli posesje będą sprawdzane także pod kątem innych spraw leżących w gestii municypalnych, np. porządku na nieruchomości, czy posiadania numeru porządkowego. Kontrole rozpoczęły się w czwartek, 11 lipca: – Obejmą one z czasem wszystkie nieruchomości na terenie miasta i gminy a harmonogram kontroli nie będzie upubliczniany, dlatego uprzedzamy zawczasu: jeśli macie Państwo „zaległości” w zakresie „deklaracji śmieciowych”, nieczystości płynnych, porządku na terenie nieruchomości czy oznakowania obowiązkowym numerkiem porządkowym – jest jeszcze czas na ich uzupełnienie, jednak im szybciej tym lepiej. Gdy kontrolerzy zapukają do drzwi, będzie już za późno – apeluje Piotr Kubczak, komendant swarzędzkich municypalnych, informując że za brak numerka oznaczającego posesję „posypały się” już pierwsze mandaty. – Jest on o tyle ważny, że w przypadku jakiegoś nieszczęścia, koniecznej interwencji pogotowia, służb porządkowych pozwala szybko trafić we właściwe miejsce – wyjaśnia szef strażników.

- Reklama -
- Reklama -