Jak wypadli swarzędzcy ósmoklasiści?

Swarzędzkie szkoły, nauczyciele i sami uczniowie mają chyba w większości powody do zadowolenia. Swój pierwszy w życiu egzamin ósmoklasiści z naszej gminy zdali – jak wynika z zestawień Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - o kilka procent lepiej, niż średnia krajowa, województwa i powiatu. Na wysoką średnią gminną – dodajmy - wpływ miały też oceny uzyskane przez uczniów szkoły społecznej, prowadzonej przez Fundację EKOS.

Znamy już wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, które po raz pierwszy w kwietniu zdawali kończący szkołę podstawową. Jak wypadły w naszej gminie? Jak zdali swój pierwszy egzamin w życiu uczniowie z podstawówek Swarzędza oraz szkół z Zalasewa, Kobylnicy, Paczkowa i Wierzonki?

Język polski powyżej średniej powiatu

Średnia krajowa z egzaminów z polskiego wyniosła 63%, średnia wojewódzka 61%, średnia Powiatu Poznańskiego 64%, a średnia naszej gminy wyniosła 65,5%. Zdecydowanie prym w j.polskim wiodą uczniowie placówek gminnych, czyli dwóch podstawówek w Zalasewie (SP nr 1 w Zalasewie – 74,6%, SP nr 2 w Zalasewie – 69,5%), świetnie wypadli też uczniowie w SP w Paczkowie (68,8%). Wśród podstawówek swarzędzkich najlepszy wynik z j.polskiego osiągnęli ósmoklasiści z SP nr 1 z Zamkowej ze średnią 66,6% i z „czwórki” ze średnią  65,8%. Należy tutaj podkreślić też wspaniałą średnią uczniów ze Społecznej Szkoły prowadzonej przez Fundacją EKOS (średnia 82,7%), którzy zdecydowanie podnieśli średnią gminną, ale jednak trudno porównywać wyniki szkoły społecznej z placówkami, prowadzonymi przez gminę.

 • Średnia krajowa – 63%
 • Średnia województwa – 61%
 • Średnia powiatu – 64%
 • Średnia gminy – 65,5%
 • SP nr 1 – 66,6%
 • SP nr 2 – 59,1%
 • SP nr 3 – 59,9%
 • SP nr 4 – 65,8%
 • SP nr 5 – 61%
 • SP nr 1 w Zalasewie – 74,6%
 • SP nr 2 w Zalasewie – 69,5%
 • SP w Kobylnicy – 59,6%
 • SP w Paczkowie – 68,8%
 • SP w Wierzonce – 50,3%
 • Szkoła Społeczna Fundacji EKOS – 82,6%

Jak wypadła matematyka?

Wydaje się, że nieco gorzej, choć nie fatalnie. Ósmoklasiści z naszej gminy uzyskali średnią gminną na poziomie 48,9% a więc kilka procent wyższą niż średnia krajowa (45%), średnia województwa (43%), i niewiele wyższą niż średnia powiatowa, która wyniosła 48%. Najlepiej matematykę zdali uczniowie gminnych SP nr 1 i SP nr 2 w Zalasewie, a w Swarzędzu – uczniowie  SP nr 4 na os. Kościuszkowców (52,5%). Dość kiepsko matematyka wypadła w podstawówce w Wierzonce.

 • Średnia krajowa – 45%
 • Średnia województwa – 43%
 • Średnia powiatu – 48%
 • Średnia gminy – 48,9%
 • SP nr 1 – 40,5%,
 • SP nr 2 – 44,7%,
 • SP nr 3 – 41,4%,
 • SP nr 4 – 52,5%,
 • SP nr 5 – 46,1%,
 • SP nr 1 w Zalasewie – 55,9%,
 • SP nr 2 w Zalasewie – 56,3%,
 • SP w Kobylnicy – 41,3%,
 • SP w Paczkowie – 42,3%,
 • SP w Wierzonce – 27,9%,
 • Szkoła Społeczna Fundacji EKOS – 76,6%.

Angielski super!

Ósmoklasiści lubią uczyć się j. angielskiego, bo jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wyniki z egzaminów w naszej gminie wypadły bardzo dobrze. Mamy czym się pochwalić, bo średnia gminy jest dość wysoka (10% wyższa niż średnia krajowa!) W zasadzie wszystkie szkoły miejskie i gminne szkoły (poza Wierzonką) mają średnią powyżej krajowej. Najwyższe oceny w Swarzędzu, wśród szkół prowadzonych przez gminę odnotowali uczniowie „piątki” na Mielżyńskiego (ponad 71%), a w szkołach na terenie gminy ósmoklasiści w dwóch podstawówkach w Zalasewie.

 • Średnia krajowa – 59%
 • Średnia województwa – 56,2%
 • Średnia powiatu – 64,9%
 • Średnia gminy – 69,3%
 • SP nr 1 – 63,1%
 • SP nr 2 – 60,2%
 • SP nr 3 – 63,2%
 • SP nr 4 – 61,8%
 • SP nr 5 – 71,7%
 • SP nr 1 w Zalasewie – 75,5%
 • SP nr 2 w Zalasewie – 79,3%
 • SP w Kobylnicy – 63,5%
 • SP w Paczkowie – 70,6%
 • SP w Wierzonce – 33,2%
 • Szkoła Społeczna Fundacji EKOS –  96,2%
- Reklama -