Tak ma wyglądać ul. Cieszkowskiego!

Od kilku lat planowana jest przebudowa ul. Cieszkowskiego, a inwestycję miałoby wspólnie wykonać miasto oraz Starostwo Powiatowe. Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej ratusz zaprezentował wizualizacje drogi po przebudowie.

- Reklama -

Ulica Cieszkowskiego w Swarzędzu jest najbardziej obciążoną drogą w całym powiecie poznańskim. Średniodobowe natężenie ruchu wynosi na niej – według najbardziej aktualnych pomiarów – 23731 pojazdów. Tyle mniej więcej samochodów w przeciągu 24 godzin przejeżdża łącznie przez 10 skrzyżowań rozlokowanych na blisko 2-kilometrowej arterii, przez liczne wyjazdy z bocznych ulic, a także z marketów w sile zgromadzonych w tej części miasta.

Nic zatem dziwnego, że i w statystykach policyjnych droga ta figuruje jako jedno z tych miejsc w naszej gminie, w których do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej. Nad poprawą bezpieczeństwa użytkowników ul. Cieszkowskiego, jak już w międzyczasie informowaliśmy, trwają jednak prace. W 2016 r., na wniosek Urzędu Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, które jest właścicielem ulicy opracowało koncepcję dotyczącą jej gruntownej modernizacji.

Zakłada ona m.in. przebudowę kolizyjnego skrzyżowania tej drogi z ul. Cmentarną i budowę w tym miejscu ronda, podobne obiekty miałyby pojawić się także przy skrzyżowaniach ul. Cieszkowskiego z ul. Wrzesińską oraz ul. Grudzińskiego, ulica doczeka się też przeorganizowania pasów ruchu i wyjazdów z bocznych uliczek, co skutkowałoby zmianą organizacji ruchu, w ramach której w przyszłości z drogi nie będzie można skręcać w lewo, ani wyjeżdżać na nią w tym kierunku (kierowcy chcący skręcić z ul. Cieszkowskiego w lewo będą musieli zawrócić na najbliższym rondzie by dostać się na przeciwległy pas).

Czynnie włączamy się w realizację tej inwestycji, poprzez prowadzone uzgodnienia, współfinansowanie koncepcji, projektu aż po wykonanie tego przedsięwzięcia – tłumaczył podczas ubiegłotygodniowego spotkania z radnymi wiceburmistrz Grzegorz Taterka. – Zaproponowane rozwiązania zwiększają przepustowość ul. Cieszkowskiego, poprawiając w znaczny sposób bezpieczeństwo pieszych, poprzez m.in. separatory ruchu, czy azyle na przejściach dla pieszych. Koncepcja tych rozwiązań powstała w oparciu o dokładne pomiary strumieni pojazdów przemieszczających się przez istniejące skrzyżowania – podkreślił. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest pomysł wzniesienia tzw. ronda turbinowego w miejscu skrzyżowania ul. Cieszkowskiego z ul. Wrzesińską: – To nowatorskie rondo, minimalizujące ryzyko kolizji, spotyka się już takie obiekty w Polsce. Jego kształt i zaproponowane rozwiązania powstały w oparciu o badania natężenia ruchu pojazdów najeżdżających na skrzyżowanie z danych kierunków. Będzie ono umożliwiało szybszy wyjazd z niektórych stron i komfortowe włączanie się do ruchu – wyjaśnił G. Taterka.

W międzyczasie pojawił się też pomysł by przebudową objąć nie tylko centralny odcinek ul. Cieszkowskiego, ale i notorycznie zakorkowany wyjazd z ul. Polnej na drogę krajową. – Pozwoliłoby to usprawnić przejazd z jednej części miasta na drugą, poprzez umożliwienie przejazdu ulicą Polną przez to skrzyżowanie dwoma pasami, z których jeden kończyłby się za skrzyżowaniem, pozwalając na bezpośredni zjazd z wiaduktu w ul. Kościuszki. Zwiększy to dwukrotnie strumień pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie na jednym cyklu świateł, zmniejszając tym samym korki w okolicy – mówił wiceburmistrz.

Czekamy w tej chwili na ogłoszenie przetargu na projekt tej inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych. Projekt obejmie na razie odcinek od wiaduktu w ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Grudzińskiego. Cała inwestycja podzielona jest na etapy, ponieważ szacujemy, że jej łączny koszt może wynieść ok. 13 mln zł. – dodał zastępca burmistrza. Prace dokumentacyjne związane z modernizacją ul. Cieszkowskiego mogą potrwać – biorąc pod uwagę ogromny zakres przedsięwzięcia – nawet kilkanaście miesięcy. Dopiero po tym czasie będzie można mówić o terminach związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Inwestycja ma być finansowana zarówno przez powiat, jak i Swarzędz.

- Reklama -