„Czwórka” ma już 30 lat!

Gratulacje, życzenia, moc serdeczności, podziękowań i oczywiście prezenty – tego nie mogło zabraknąć podczas ubiegłotygodniowej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu. Placówka obchodziła bowiem 30-lecie swojego istnienia.

W czwartek, 17 października w auli szkoły odbyła się uroczystość jubileuszowa. Wzięły w niej udział władze Swarzędza z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą na czele, przedstawiciele poznańskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, przyjaciele placówki, jej budowniczy, wśród gości nie zabrakło też dawnych i obecnych dyrektorów „Czwórki”, a także nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

Zaproszeni na uroczystość w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na wyjątkowy charakter podstawówki, podkreślając że szkoła wypracowała przez te lata swój niepowtarzalny styl. W tym miejscu pojawiły się też gratulacje, życzenia, a także prezenty: Urząd Miasta i Gminy przekazał szkole czek na 3,5 tys. zł. A że okrągły jubileusz istnienia jest wyjątkową okazją, zatem wyjątkowa była i część artystyczna, utrzymana w konwencji programu telewizyjnego „To był rok 1989”, która przybliżyła publiczności wydarzenia tak ważnego czasu zarówno dla historii Polski, jak i początków funkcjonowania szkoły, a w atmosferę tych lat wprowadziła zebranych muzyka z tamtego okresu. W trakcie spotkania nie zabrakło też swoistego konkursu wiedzy o Jubilatce, a wzięło w nim udział pięć pań, które pracują w SP4 od początku istnienia szkoły (J. Bazaniak, D. Kasperkowiak, A. Myślińska, J. Bartczak i M. Boniecka).

Goście mieli także okazję obejrzeć multimedialną prezentację przygotowaną przez obecnych pracowników szkoły, którzy kiedyś byli jej uczniami. Podzielili się oni z widzami wspomnieniami o SP4 i swoich nauczycielach. Jednym ze szczególnych wydarzeń czwartkowego spotkania był z kolei wyjątkowy i wzruszający występ uczniów zespołów terapeutycznych wraz ze swoimi nauczycielami w inscenizacji wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”, który można było potraktować jako wizytówkę podstawówki, w której słowo „integracja” nabiera prawdziwego sensu. Występ ten został nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco. Warto w tym miejscu odnotować, że obecnie do „Czwórki” uczęszcza 700 uczniów, 100 z nich to dzieci specjalnej troski, realizujące specjalny program edukacyjno-wychowawczy.

W uroczystości wzięło udział ok. 250 osób.

- Reklama -