Św. Marcin z utrudnieniami

Przez dwa dni zamknięta dla ruchu kołowego i pieszych jest ul. Św. Marcin. Wszystko przez prowadzone w tym czasie prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem przy tej drodze.

381

Droga powiatowa była zamknięta wczoraj w godz. 9:00-14:00 na odcinku od parkingu przy kościele do parkingu przy ul. Kosynierów. Podobnie jest dzisiaj. Jak w międzyczasie poinformował Urząd Miasta i Gminy, utrudnienia były spowodowane koniecznością pielęgnacji drzewostanu znajdującego się przy napowietrznej linii energetycznej. Z naszych obserwacji wynika, że w tym czasie wykonano m.in. cięcia uschniętych gałęzi, uporządkowano też teren bezpośrednio przylegający do ogrodzenia cmentarza.

- Reklama -