1.3 C
Swarzędz
wtorek, 30 listopada 2021

Gmina wyda 332 miliony!

Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczny budżet gminy będzie budżetem rekordowym. Swarzędz będzie miał do wydania nieco ponad 332 mln zł przy dochodach na poziomie 317 mln zł. W miniony wtorek projekt budżetu na 2020 r. został zaprezentowany radnym, którzy przez najbliższe tygodnie mają zdecydować o jego ostatecznym kształcie.

Zobacz także

W miniony wtorek w Ośrodku Kultury, podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej, gospodarze ratusza zaprezentowali radnym projekt budżetu gminy na rok 2020 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2043. Już wiadomo, że będzie to budżet rekordowy, bo Swarzędz będzie miał do wydania w przyszłym roku nieco ponad 332 mln zł przy dochodach na poziomie prawie 317 mln zł. Nigdy wcześniej gmina nie dysponowała takimi środkami. Deficyt budżetowy natomiast wyniesie ok. 15,5 mln zł i największy wpływ będzie miało na to niedawne obniżenie przez rząd podatku dochodowego od osób fizycznych (z 18 na 17%), którego część trafiała do budżetu gminy (szacuje się, że w 2020 r. uszczupli to wpływy do gminnej kasy o 14,5 mln zł). Na co jednak zostaną wydane pieniądze swarzędzan? Tradycyjnie najwięcej, bo ponad 121 mln zł, pochłonie oświata. To ponad 1/3 całego budżetu. Władze miasta jednak nie ukrywają, że sprawy związane z edukacją stanowią jeden z priorytetów samorządu. Niebagatelne wydatki przewidywane są również na komunikację zbiorową oraz utrzymywanie dróg (ok. 47 mln zł), spore środki zostaną w 2020 r. zainwestowane również w opiekę społeczną (prawie 83 mln zł) oraz w sport i kulturę (ponad 21 mln zł). Z kolei ok. 36,5 mln zł pochłonie administracja, a nieco ponad 23 mln gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 57 mln zł natomiast miasto przeznaczy w przyszłym roku na inwestycje. Prawie połowa tej kwoty związana będzie z inwestycjami w infrastrukturę drogową: nieco ponad 6 mln zł przewidziano na modernizację ul. Dworcowej w Kobylnicy, z kolei blisko 14 mln zł pochłonie kontynuacja zadań w zakresie tzw. niskoemisyjnej mobilności miejskiej poprzez m.in. modernizację bazy transportowej w Garbach oraz budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie: – Są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. W perspektywie zadań wieloletnich istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu – tłumaczył burmistrz Marian Szkudlarek. W 2020 r. najdroższą swarzędzką inwestycją będzie jednak – trwająca już –  rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej, która doczeka się sali gimnastycznej i nowego budynku dydaktycznego. Na zadanie to miasto zamierza przeznaczyć 15,5 mln zł. Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu, gmina zamierza też kontynuować prace w ramach Związku Gminnego „Puszcza Zielonka”, rozbudowując sieci kanalizacyjne na terenie gminy. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano 6 mln zł na wykonanie zadań w ramach tzw. IV i V etapu inwestycji. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020 i najbliższe lata opublikujemy po zatwierdzeniu projektu budżetu przez radnych. Najprawdopodobniej nastąpi to jeszcze w tym roku.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -