Budżet 2020 pod lupą

W ciągu najbliższych tygodni radni mają zdecydować o ostatecznym kształcie budżetu miasta na 2020 r. - Będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny – ocenia projekt tego dokumentu Karolina Dziekan, skarbnik Gminy Swarzędz.

- Reklama -

Podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej, gospodarze ratusza zaprezentowali radnym projekt budżetu gminy na rok 2020 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2043.

W ciągu najbliższych tygodni – podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej – dokument ten będzie szczegółowo przez samorządowców analizowany i niewykluczone, że radni przegłosują go jeszcze w tym roku. Budżet Swarzędza na 2020 r. będzie najprawdopodobniej budżetem rekordowym – zarówno pod względem wydatków, jak i dochodów. Te pierwsze bowiem mają wynieść 332 mln zł, te drugie z kolei przekroczą ponad 316 mln. Jak jednak gminną skarbonkę na przyszły rok oceniają finansiści magistratu? – Będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny, z nastawieniem na rozwój inwestycji drogowych, usprawniających komunikację na terenie gminy, jak i rozwój w zakresie oświaty i polityki społecznej, na którą corocznie przeznacza się znaczące środki – mówi Karolina Dziekan, skarbnik Gminy Swarzędz. Ale jak jednocześnie podkreśla, spory wpływ na konstruowanie przyszłorocznego budżetu miasta miało niedawne obniżenie przez rząd podatku dochodowego od osób fizycznych, którego część trafiała właśnie do budżetu gminy: – Największy udział wśród dochodów gminy, bo ponad 31%, wykazują podatki PIT i CIT. W związku z nowelizacją w trakcie 2019 roku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wprowadzeniem „zerowego” PITu dla 26-latków oraz obniżeniem stawki PIT z 18% do 17%, nastąpiło znaczne obniżenie dochodów z tego tytułu – mówi pani skarbnik. – Jest to dotkliwy spadek dla naszego samorządu. Dla gminnej kasy w następnym roku jest to uszczerbek 10 do 12 milionów złotych – podkreśla. Z tego powodu miasto zdecydowało się na podniesienie przyszłorocznego podatku od nieruchomości. Da to jednak tylko niewielką część brakującej kwoty: – Podniesienie stawek podatku od nieruchomości daje wzrost dochodów na poziomie 2,8 mln zł. Pozostałe podatki i opłaty pobierane na terenie Gminy Swarzędz nie są w stanie zrekompensować tak dotkliwego uszczerbku dochodów jaki powstał w związku z nowelizacją ustawy o PIT – przekonuje główna finansistka gminy. Deficyt jednak pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych. Dlatego też nie będzie miał on wpływu na zaplanowane inwestycje, na które miasto przeznaczy w 2020 r. 57 mln zł., z czego aż 27 mln trafi na rozbudowę infrastruktury drogowej: – W perspektywie zadań wieloletnich istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego południowe tereny gminy z północnymi, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu – podkreśla K. Dziekan. Najwięcej pieniędzy gmina wyda jednak – tradycyjnie – na oświatę: – Jest to kwota ponad 105 mln zł. Oświata stanowi jeden z priorytetów. Są to duże środki, stanowiące 38,24% wydatków budżetu – wylicza, dodając że Swarzędz na bieżącą realizację zadań oświatowych ze swojej strony dopłaci 60 mln zł, resztę będzie stanowiła tzw. subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa. Wydatki na ten cel związane są m.in. z rosnącymi wynagrodzeniami nauczycieli: – Na przestrzeni roku 2019 została wprowadzona podwójna podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, tj. od 1 stycznia wzrost o 5% a od miesiąca września o kolejne 9,6% oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej na poziomie 2.600 zł, powoduje znaczący wzrost wynagrodzeń, bo aż o 6,2 mln zł – mówi skarbnik Swarzędza. I jak zaznacza, najbardziej rosnącą grupą wśród dochodów i wydatków w budżecie gminy na przyszły rok są dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczane na politykę społeczną i zdrowotną. To kwota ok. 83 mln zł., z czego prawie 60 mln zł przeznaczonych zostanie na wypłaty w ramach programu 500+. Po raz trzeci miasto będzie dopłacało również do wymiany pieców. Głosowanie nad projektem budżetu 2020 odbędzie się najprawdopodobniej podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej. Obok publikujemy proponowane przez ratusz zadania inwestycyjne na lata 2020 – 2023.

Zadania inwestycyjne na lata 2020-2023:

 • Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz (200.000 zł – 2020 r., 200.000 zł – 2021 r.)
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (150.000 – 2020 r.)
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie (50.000 – 2020 r.)
 • Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz (100.000 – 2020 r., 100.000 – 2021 r.
 • Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej (500.000 – 2020 r.)
 • Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I – Budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) (1.200.000 – 2020 r., 3.000.000 – 2021 r., 6.800.000 – 2022 r.)
 • Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz (2.500.000 – 2021 r., 5.550.000 – 2022 r., 3.000.000 – 2023 r.)
 • Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych (200.000 – 2020 r., 200.000 – 2021 r.)
 • Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz (200.000 – 2020 r., 1.000.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie (300.000 – 2020 r., 1.000.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (500.000 – 2020 r., 3.000.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie (1.200.000 – 2020 r., 500.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa ulic w Jasinie (200.000 – 2020 r., 1.500.000 – 2021 r., 1.000.000 – 2022 r.)
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (300.000 – 2020 r., 1.000.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (500.000 – 2020 r., 2.000.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) (1.000.000 – 2021 r.)
 • Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy (6.200.000 – 2020 r.)
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (500.000 – 2020 r., 1.000.000 – 2021 r.)
 • Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce (100.000 – 2020 r., 300.000 – 2021 r., 100.000 – 2022 r.)
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) (500.000 – 2020 r., 3.500.000 – 2021 r., 2.000.000 – 2022 r.)
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta) (500.000 – 2020 r., 2.000.000 – 2021 r., 4.000.000 – 2022 r.)
 • Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu (200.000 – 2020 r.)
 • Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 (300.000 – 2020 r., 1.000.000 – 2021 r.)
 • Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu (500.000 – 2020 r., 3.000.000 – 2021 r., 4.000.000 – 2022 r., 4.000.000 – 2023 r.)
 • Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska – Sienkiewicza w Swarzędzu (500.000 – 2021 r.)
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) (13.492.019,28 – 2020 r.)
 • Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (500.000 – 2020 r., 500.000 – 2021 r.)
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu (15.500.000 – 2020 r.)
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (3.000.000 – 2021 r.)
 • Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV (90.763 – 2020 r.)
 • Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V (5.910.058 – 2020 r., 1.177.952 – 2021 r.)
 • Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz – w zakresie wymiany źródeł ciepła (500.000 – 2020 r.)
 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (300.000 – 2020 r., 300.000 – 2021 r.)
 • Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) (50.000 – 2020 r., 1.000.000 – 2021 r., 700.000 – 2022 r.)
 • Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów sportowych (560.000 – 2020 r., 500.000 – 2021 r., 500.000 – 2022 r.)
 • Budowa boiska w Uzarzewie (100.000 – 2020 r., 400.000 – 2021 r.)
 • Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci młodzieży wraz z wyposażeniem (300.000 – 2020 r.)
 • Budżet Obywatelski (1.500.000 – 2020 r., 1.500.000 – 2021 r., 2.000.000 – 2022 r.)
 • Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych (1.000.000 – 2021 r., 500.000 – 2022 r.)
 • Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (500.000 – 2020 r.)
 • Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (500.000 – 2020 r.)
 • Modernizacja Cmentarza Komunalnego (2.000.000 – 2021 r.)
 • Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych (200.000 – 2020 r.)
- Reklama -