Zaszczepiony maluch z bonusem podczas rekrutacji

Gmina wprowadziła dodatkowe bonusy podczas rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie miasta i gminy. Zaszczepione maluchy dostaną po 5 punktów więcej, zwiększając tym samym swoją szansę na miejscu w placówce przedszkolnej.

Swarzędzki ratusz – wzorem innych miast – m.in. Poznania – wprowadził dodatkowe punkty przy naborze do publicznych placówek przedszkolnych, na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Twoje dziecko przechodzi obowiązkowe szczepienia ochronne? Jeśli tak, to masz  większą szansę na miejsce w przedszkolu, bo Gmina  dodaje 5 punktów w rekrutacji za obowiązkowe szczepienia ochronne. Dodatkowe punkty mogą także otrzymać dzieci, których rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt za każdy rok.

Przypomnijmy, że rekrutacja do przedszkoli w tym roku rozpocznie się już 16 marca.  Wcześniej jednak, (od 24 lutego do 9 marca)  rodzice lub opiekunowie dzieci (roczniki 2014-2017), kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki – wyjaśnia swarzędzki ratusz na swojej stronie internetowej.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz,  następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

- Reklama -