niedziela, 21 kwietnia 2024
7.2 C
Swarzędz

Podstawówki czekają na uczniów

16 marca rusza nabór do szkół podstawowych - klas pierwszych ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych - na terenie naszej gminy. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Zobacz także

- Reklama -

16 marca br. rozpocznie się w naszej gminie rekrutacja do szkół podstawowych – dla klas pierwszych ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych na rok szkolny 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru. – wyjaśnia swarzędzki magistrat.

Nabór elektroniczny dotyczy: dzieci 7 – letnich (rocznik 2013) – objętych obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. W przypadku dzieci 6 – letnich (czyli urodzonych w roku 2014) rodzice proszeni są o bezpośredni kontakt z daną placówką. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. – Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami – wyjaśniają urzędnicy swarzędzkiego UMIG. Rekrutacja do klas sportowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu (klas pierwsza) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (do klasy szóstej, poza systemem elektronicznym). Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

- Reklama -
- Reklama -