16.2 C
Swarzędz
niedziela, 26 września 2021

Swarzędzanie mogą skorzystać z ulg

Pandemia koronawirusa coraz bardziej odbija się na kondycji firm - małych, średnich i dużych. Burmistrz wyjaśnia, że zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferowanych przez miasto ulg i ułatwień w spłacie zobowiązań.

Zobacz także

Koronawirus nie omija nikogo. W związku z wprowadzeniem stanu  epidemii znacząco ograniczona została działalność wielu firm i branż.  Działania w kwestii pomocy przedsiębiorcom i właścicielom firm podjęły już władze naszej gminy. Burmistrz Marian Szkudlarek przypomina, że przedsiębiorcy oraz mieszkańcy mogą wystąpić do ratusza o rozmaite ulgi i ułatwienia w spłacie zobowiązań:

W związku z obecnym stanem epidemii i wprowadzanymi dla naszego bezpieczeństwa ograniczeniami zapewne wielu mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców w naszej gminie, znalazło się lub w najbliższym czasie może znaleźć się w ciężkim położeniu. Mam tu na myśli przede wszystkim tych, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu stanu epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania w funkcjonowaniu w życiu zawodowym bądź prowadzonej działalności.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz chciałbym w tym miejscu przypomnieć o narzędziach jakimi obecnie dysponuję, a które umożliwiają udzielenie ulg w spłacie należności wobec Gminy Swarzędz. Jednocześnie zaznaczam, że uruchomienie kolejnych, mam nadzieję, że prostszych rozwiązań, będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu udogodnień przez rząd i Sejm RP – poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta burmistrz Marian Szkudlarek. Chodzi tutaj np. o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków:od nieruchomości, rolnego, czy od środków transportowych.

 Aby pomóc zminimalizować negatywne skutki istniejącej epidemii jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na indywidualny, uzasadniony (opis potwierdzający negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na możliwość terminowego uregulowania zobowiązania podatkowego) wniosek podatnika mogę dokonać odroczenia zapłaty należności podatkowych lub dokonać ich rozłożenia na dodatkowe raty.

W okresie odroczenia zapłaty (pod warunkiem spłaty należności w nowym wyznaczonym terminie), jak i w okresie spłaty należności podatkowej rozłożonej na raty nie są pobierane odsetki za zwłokę – informuje gospodarz gminy.

Dodatkowo przedsiębiorcy chcący skorzystać z w/w ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty umożliwiające udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis (forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców), tj: oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).

Do burmistrza o odroczenie płatności lub rozłożenie ich na raty mogą wystąpić również osoby, które mają zawarte z gminą umowy najmu, dzierżawy czy użytkowania wieczystego: – W przypadku tych opłat przepisy uchwalone przez Radę Miejską w Swarzędzu umożliwiają mi odroczenie spłaty należności (na okres maksymalnie 1 roku) oraz rozłożenie opłaty na raty (na okres maksymalnie 36 miesięcy). Tak jak w przypadku należności podatkowych działanie takie możliwe jest pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku – mówi burmistrz.

W zakresie ulg podatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji wyłącznie drogą telefoniczną (616510101) lub mailową: windykacja@swarzedz.pl. Wnioski natomiast należy kierować drogą elektroniczną: za pomocą ePUAP lub drogą mailową: umig@swarzedz.pl (załączony skan wniosku należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP).

Wniosek można też wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Urzędu Miasta i Gminy. Wszelkie formularze są do pobrania na stronie www.swarzedz.pl.

- Reklama -
- Reklama -

Aktualności

- Reklama -