Chcą przełożenia majowych wyborów prezydenckich!

21 z 23 samorządów należących do Stowarzyszenia Metropolia Poznań wypracowało wspólne stanowisko w sprawie majowych wyborów prezydenckich. Pod apelem podpisał się m.in. prezydent Poznania, starosta poznański i burmistrz Swarzędza. - Wnosimy o przesunięcie terminu wyborów. Nie narażajmy naszych Mieszkańców na niebezpieczeństwo zakażenia – czytamy w dokumencie.

Stanowisko odnoszące się do majowych wyborów prezydenckich, zostało wypracowane  przez 21 z 23 samorządów tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Podpisali się pod nim burmistrz Swarzędza, a także prezydent Poznania, starosta poznański, burmistrzowie Buku, Kostrzyna, Kórnika, Lubonia, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Puszczykowa, Stęszewa, Szamotuł i Śremu oraz wójtowie Czerwonaka, Dopiewa, Kleszczewa, Komornik, Rokietnicy, Skoków, Suchego Lasu i Tarnowa Podgórnego.

Włodarze jednostek samorządowych załączone pismo wysłali już do Komisarzy Wyborczych w Poznaniu.

Zdaniem członków Stowarzyszenia samorządy nie są „w stanie w należyty sposób zorganizować wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gmin Metropolii Poznań w wyznaczonym terminie – 10 maja 2020 roku”.

Oto treść pisma:

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 w Polsce, informujemy, że nie jesteśmy w stanie w należyty sposób zorganizować wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gmin Metropolii Poznań w wyznaczonym terminie – 10 maja 2020 roku.

Jeśli termin zostałby utrzymany, już należałoby przyjmować zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, przygotowywać się do przeprowadzenia dla nich szkoleń i organizacji  pierwszych posiedzeń komisji oraz zapewnić i zabezpieczyć lokale dla bezpiecznego przeprowadzenia wyborów. Pracownicy urzędów gmin odpowiadający za wsparcie techniczne obwodowych komisji wyborczych oraz zapewnienie warunków ich pracy w obawie o swoje zdrowie odmawiają jednak wykonania tych zadań. Nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa członkom obwodowych komisji wyborczych i przede wszystkim Wyborcom, Mieszkańcom gmin Metropolii Poznań, którzy uprawnieni są do udziału w wyborach wyznaczonych na 10 maja br.

Dlatego informujemy, że nie jesteśmy w stanie m.in.: – przygotować bezpiecznych warunków dla komisji, by mogły się  ukonstytuować, – przeprowadzić szkoleń dla członków OKW, – zapewnić obsługi z zakresu rejestru wyborców (jak w obecnych warunkach dopisywać do rejestru, wydawać zaświadczenia o prawie do głosowania?) – przeprowadzić procesu liczenia kart do głosowania w bezpiecznych warunkach przed dniem głosowania, – wyznaczyć operatorów informatycznych spośród pracowników Urzędów czy jednostek podległych, ponieważ odmawiają udziału, – przeprowadzić procesu głosowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, – wyznaczyć pełnomocników Okręgowych Komisji Wyborczych, którzy zostali zgłoszeni we wcześniejszym terminie, ponieważ zapowiadają złożenie rezygnacji z pełnienia tej funkcji; to ci pełnomocnicy zobowiązani są do przyjmowania protokołów od członków Obwodowych Komisji Wyborczych i ich przewożenia i przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej, co oznacza kontakt nie tylko z członkami komisji na terenie Gminy, ale także z liczną grupą osób odbierających te protokoły w Poznaniu, – zdezynfekować szkoły, przedszkola i inne budynki, w których znajdują się lokale wyborcze, po zakończeniu głosowania, a przed wpuszczeniem na ich teren m.in. uczniów.

Mając na uwadze zdrowie i życie Mieszkańców gmin Metropolii Poznań wnosimy o przesunięcie terminu wyborów. Nie narażajmy naszych Mieszkańców na niebezpieczeństwo zakażenia.

- Reklama -