niedziela, 21 kwietnia 2024
7.2 C
Swarzędz

Swarzędz pożycza kasę na inwestycje

Gmina w najbliższym czasie po raz kolejny wyemituje obligacje komunalne. Pozyska w ten sposób – w formie pożyczki – 22,6 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację zaplanowanych inwestycji oraz spłatę zadłużenia.

Zobacz także

- Reklama -

Jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe w formie obligacji. Dzięki temu pozyskują – w formie pożyczki – kapitał bezpośrednio na rynku, a środki uzyskane w ten sposób mogą wykorzystać m.in. na realizację inwestycji czy zadań, które nie znajdują pokrycia w innych źródłach finansowych. O tym, że nasza gmina zaciągnie niebawem – po raz kolejny – takie zobowiązania zdecydowali podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej samorządowcy. Jak czytamy w uchwale Rady Miejskiej w tej sprawie, „gmina Swarzędz wyemituje 22.600 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 22.600.000 zł”. Ich emisja miałaby nastąpić poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Jak się dowiedzieliśmy, wkrótce rozpoczną się procedury wyboru banku, który zostanie agentem emisji, a zostaną one wyemitowane jeszcze w tym roku. Ich wykupienie przez gminę natomiast nastąpi w latach 2021-2030. Jak jednocześnie poinformował UMIG, obligacje komunalne zostaną wyemitowane z myślą o pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokryciu deficytu budżetowego: – Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej – czytamy w uchwale. Przypomnijmy, że Swarzędz w przeszłości emitował już swoje papiery wartościowe. Pierwszy raz miało to miejsce w 2010 roku, a obligacje miały wówczas wartość 50 milionów złotych. Dzięki temu gmina była w stanie zrealizować wówczas zaplanowane inwestycje drogowe. Łącznie w latach 2010-2014 wyemitowano obligacje o wartości 62.300.000 zł, a w latach 2015-2018 Swarzędz „wypuścił” kolejne na kwotę 59 milionów złotych. W ubiegłym roku natomiast wyemitowano papiery wartościowe w łącznej kwocie 18,5 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz na spłatę zadłużenia. Spłata pierwszych wyemitowanych obligacji rozpoczęła się w roku 2014.

- Reklama -
- Reklama -