16.2 C
Swarzędz
poniedziałek, 27 września 2021

Jest Swarzędzka Tarcza Antykryzysowa

Trwa pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu, m.in. firm i przedsiębiorstw. Przypominamy, że zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferowanych przez miasto ulg i ułatwień w spłacie zobowiązań.

Zobacz także

W związku ze stanem epidemii i wprowadzonymi dla naszego bezpieczeństwa ograniczeniami zapewne wielu mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców w naszej gminie, znalazło się lub w najbliższym czasie może znaleźć się w ciężkim położeniu. 

Przypominamy jednak, że można zwrócić się do burmistrza o udzielenie ulg w spłacie należności wobec gminy. Chodzi tutaj np. o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, czy od środków transportowych. Burmistrz może udzielić takiej ulgi tylko na indywidualny, uzasadniony wniosek podatnika. Dodatkowo przedsiębiorcy chcący skorzystać z w/w ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty umożliwiające udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis (forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców), tj: oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y). 

Do burmistrza o odroczenie płatności lub rozłożenie ich na raty mogą wystąpić również osoby, które mają zawarte z gminą umowy najmu, dzierżawy czy użytkowania wieczystego. Tutaj możliwe jest odroczenie spłaty należności na okres maksymalnie 1 roku oraz rozłożenie opłaty na raty na okres maksymalnie 36 miesięcy. Tak jak w przypadku należności podatkowych działanie takie możliwe jest pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku. 

Przypominamy, że w zakresie ulg podatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji wyłącznie drogą telefoniczną (616510101) lub mailową: windykacja@swarzedz.pl

Wnioski natomiast należy kierować drogą elektroniczną: za pomocą ePUAP lub drogą mailową: umig@swarzedz.pl (załączony skan wniosku należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). 

Wniosek można też wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Urzędu Miasta i Gminy. Wszelkie formularze są do pobrania na stronie www.swarzedz.pl

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -

Aktualności

- Reklama -