Przedszkola i żłobek już czynne!

Od poniedziałku swoją działalność - choć w ograniczonym zakresie, bo liczba dzieci w grupie może wynosić tylko od 6 do 12 – wznowiły gminne przedszkola i żłobek. Pierwszeństwo w skorzystaniu z tej formy opieki mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji. Chęć posłania swoich dzieci zadeklarowało na razie tylko kilka procent swarzędzan.

Po niemal 2 miesiącach swoją działalność – od poniedziałku – wznowiły w naszej gminie przedszkola oraz Żłobek Maciuś.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia rząd  poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli  od 6 maja. Nasza gmina nie zdecydowała się jednak na ten krok. – Potrzebny jest nam czas na przeanalizowanie możliwości wznowienia tej formy opieki nad dziećmi. Ewentualne otwarcie tych placówek poprzedzone musi być solidnymi przygotowaniami i licznymi zmianami, m.in. organizacyjnymi, tak aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia dzieci i personelu –  wyjaśniał na początku maja burmistrz Marian Szkudlarek.  Gmina przez dwa tygodnie prowadziła konsultacje z dyrektorami placówek oraz z rodzicami dzieci.

W minioną środę burmistrz zadeklarował otwarcie przedszkoli i żłobka od 18 maja. – Od najbliższego poniedziałku będziemy gotowi do wznowienia działalności gminnych przedszkoli i żłobka, oczywiście z zachowaniem wszystkich rygorystycznych wymogów sanitarnych. Z dotychczasowych konsultacji z rodzicami dzieci wynika, iż niewielu  rodziców  (zaledwie kilka proc.) wstępnie zadeklarowało zamiar posłania dzieci do tych placówek – oświadczył gospodarz Gminy. Równoczesne jak poinformowano Gmina ustaliła nowe zasady funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Swarzędz.

W ich świetle pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, a grupy mają liczyć od 6 do maksymalne 12 dzieci. Maluchy trzy razy dziennie będą miały także mierzoną temperaturę.

Niektóre z zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę

  • Do przedszkola można przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury);
  • Dziecku mierzona jest trzykrotnie temperatura; przy przyjęciu, podczas dnia oraz przy odbiorze dziecka z przedszkola;
  • Dziecko nie może przynosić do przedszkola rzeczy osobistych, w tym zabawek (pluszaków, małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek itp.);
  • Dziecko jest odbierane przez pracownika przedszkola w wejściu – zabronione jest wejście na teren placówki jakichkolwiek osób postronnych – poza pracownikami i dziećmi;
  • Ograniczona będzie liczba dzieci w przedszkolach – w danej grupie będzie od 6 – 12 dzieci, co wynika z przelicznika powierzchni na dziecko w zaleceniach GIS;
Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji.
- Reklama -