Swarzędzanie na pogrzebie Piłsudskiego

12 maja br. przypadła 85 – ta rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach pogrzebowych Marszałka Piłsudskiego wzięli udział również mieszkańcy Swarzędza.

Uroczystości pogrzebowe marszałka  Józefa Piłsudskiego miały miejsce 17 maja. Takie oto zapiski można znaleźć w kronice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu z roku 1935 (z kart 157-159)

1. Zapis z dnia 18 maja 1935 r.

„W pogrzebie ś.p. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego szkoła wzięła bezpośredni udział w Krakowie (kierownik szkoły Grabowski, naucz. p. Czapkiewicz i p. Maik oraz 3 uczniów z proporczykiem harcerskim)”.

2. Zapis z dnia 23 maja 1935 r.

„Wycieczka krajobrazowa składająca się z 23 uczniów, 2 nauczycieli i delegatki Opieki Rodzicielskiej wyruszyła do Krakowa w dniu 23 maja. Program wycieczki jest następujący: zwiedzanie Krakowa, Wieliczki, Zakopanego (z wycieczkami samochodami do Morskiego Oka i … (fragment nieczytelny), złożenie hołdu Prochom Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krypcie Wawelskiej, sypanie Kopca Marszałka i powrót przez Karpaty (Zakopane, Sucha, Żywiec, Bielsko, Katowice) z mniejszymi postojami i wycieczkami.  Wycieczkę obliczono na 8 dni.

……

Program wycieczki został w zupełności wykonany. Na kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego wywieziono 94 taczki ziemi”.

3. Zapis z dnia 4 czerwca 1935 r.

W dniu 4 czerwca 180 dzieci naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do Poznania celem zobaczenia reportażu filmowego z pogrzebu ś.p. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Korzystając z wolnego czasu poszczególne klasy zwiedziły różne muzea, kościoły i ogród zoologiczny.

Czy poznamy nazwiska uczniów, którzy brali udział w tych wydarzeniach? Należy sądzić, że sami uczestnicy już nie żyją, ale może przekazali relacje swoim dzieciom. Zachęcamy do podzielenia się wiadomościami, przekazanymi przez naszych przodków – uczestników wydarzeń związanych z pogrzebem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie jeszcze jeden fragment z kroniki szkolnej z dnia 18 maja 1935 r. „W dniu pogrzebu (dodajmy, pogrzeb odbył się w dniu 17 maja) odbył się żałobny poranek szkolny, w czasie którego zmieniono nazwę szkoły na: 7 kl. Publ. Szkoła Powszechna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Swarzędzu”.

- Reklama -