2.2 C
Swarzędz
wtorek, 31 stycznia 2023

Miejsca pracy w VW Poznań bezpieczne?!

Volkswagen Poznań zawarł porozumienie ze związkiem zawodowym OM NSZZ Solidarność zabezpieczające miejsca pracy w miejscowych fabrykach. Przypomnijmy, że jest to największy pracodawca w regionie, który daje zatrudnienie także wielu mieszkańcom naszej gminy.

Zobacz także

Negocjacje między zarządem Volkswagen Poznań i zakładową „Solidarnością” trwały – jak informuje spółka – 6 tygodni. Ich efektem jest podpisane niedawno porozumienie regulujące najważniejsze kwestie dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w Volkswagen Poznań. Chodzi przede wszystkim o gwarancje zatrudnienia i umów na czas nieokreślony dla 8500 pracowników do stycznia 2024 roku i tym samym zwiększenie ilości osób zatrudnionych na czas nieokreślony o min. 1000 pracowników w 2021 roku, utrzymanie dotychczasowych warunków płacowych, a także wdrożenie tzw. programu offboardingowego dla osób, których umowy – w związku z automatyzacją produkcji i spadkiem zamówień – nie zostaną przedłużone. Osoby te mają – wskutek zawartego porozumienia – otrzymać wsparcie firmy w ponownym wejściu na rynek pracy, a także w postaci wypłaty bonusu finansowego w wysokości 3800 pln brutto i rozliczenia dni wolnych od pracy w wysokości 300 pln brutto za każdy dzień. Ustalenia na linii zarząd – pracownicy oznaczają też utrzymanie wszystkich dotychczasowych świadczeń tj. bonusu wakacyjnego (100% wynagrodzenia), bonusu świątecznego (max. 70% wynagrodzenia), premii miesięcznej (200 pln), premii rocznej (3,5% wynagrodzenia), pozostałych dodatków, pakietu medycznego. Ponadto przedłużony został na czas nieokreślony Pracowniczy Program Emerytalny (3,5% rocznego wynagrodzenia – opłacane w całości przez pracodawcę). – Mieliśmy 2 główne postulaty. Pierwszy dotyczył zabezpieczenia stałych miejsc pracy, drugi utrzymania poziomu wynagrodzeń.  Walczyliśmy do samego końca, przy stole, odpowiedzialnie forsując argumenty. Mamy poczucie, że w tej sytuacji osiągnęliśmy wszystko to, co było realne aby zagwarantować naszej załodze bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy także o redukcji zatrudnienia. Nie wszystkie umowy na czas określony zostaną przedłużone. Staraliśmy się, aby pracodawca zapewnił naszym kolegom, którzy nie mogą z nami zostać możliwie dobre warunki startu na rynku pracy. Efektem wspólnego wysiłku związku zawodowego i pracodawcy są dzisiaj wypracowane rozwiązania: gwarancje zatrudnienia, bezpieczeństwo płac i ochrona finansowa oraz wsparcie dla tych, którzy nie będą mogli z nami pozostać – mówi Piotr Olbryś, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Jak z kolei podkreśla Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagen Poznań, stabilne zatrudnienie to kwestia ważna tak dla związku zawodowego, jak i pracodawcy. – Duże znaczenie dla powodzenia tych negocjacji miało odpowiedzialne podejście związku zawodowego do rozwiązań z zakresu elastyczności czasu pracy. Ten pakiet rozwiązań pozwala nam zarządzać czasem pracy na bieżąco, uwzględniając zmienne prognozy produkcyjne – dodaje przedstawicielka Volkswagen Poznań. Przypomnijmy, że łącznie w fabrykach w Poznaniu, Wrześni i w Swarzędzu zatrudnionych jest 11 tys. osób, kilka tysięcy to mieszkańcy naszej gminy.

- Reklama -
- Reklama -