CBŚP zatrzymało swarzędzan

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji - na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – zatrzymali w Poznaniu i Swarzędzu członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i ukrywaniem - pochodzących z przestępczej działalności - pieniędzy w kwocie 37 mln zł. Zatrzymano 9 osób, dwie trafiły do aresztu, łącznie podejrzanych jest 13 osób. – Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania – podkreśla Centralne Biuro Śledcze Policji.

W poprzednim tygodniu,  funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej zatrzymali – na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – członków zorganizowanej grupy przestępczej.  – Grupa zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT i ukrywaniem pochodzących z tej przestępczej działalności środków pieniężnych w kwocie ponad 37 milionów złotych – wyjaśnia prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Akcja CBŚP to  efekt wieloletniego śledztwa dotyczącego  narażenia na uszczuplenie oraz spowodowanie uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości. – Według śledczych, na przestrzeni kilku lat (od 2009 do 2013), współdziałające ze sobą podmioty gospodarcze nie odprowadzały należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu – wyjaśniają przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji.  

Członkowie grupy działali na terenie województwa wielkopolskiego. W sumie dotychczas zatrzymano 9 osób w Poznaniu i okolicach, w tym dwoje w Swarzędzu. Jak udało nam się ustalić w  naszym mieście funkcjonariusze CBŚP zatrzymali  44 – letnią kobietę i 44 – letniego mężczyznę.  – Dwoje mieszkańców Swarzędza  jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej –  informuje  Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.  

W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania 9 podejrzanych zabezpieczono dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. – Podczas czynności ujawniono i tymczasowo zajęto mienie ruchome podejrzanych  m.in. w postaci pieniędzy, samochodów, maszyn oraz ruchomości o łącznej wartości ok. miliona złotych  oraz wskazano prokuratorom do zabezpieczenia mienie przeniesione na inne osoby o łącznej wartości ok. 64 mln zł – wyjaśnia CBŚP.

Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, organizatorami i kierującymi zorganizowaną grupą przestępczą byli Karol K. i Michał M. Mężczyźni ci założyli, a następnie nadzorowali działalność podmiotów gospodarczych, polecając ich przedstawicielom wystawianie oraz przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT, a w dalszej kolejności przedkładanie ich organom podatkowym celem uzyskania nienależnego lub obniżonego podatku. Ostatnim elementem tego przestępczego przedsięwzięcia były działania ukierunkowane na udaremnienie i znaczne utrudnienie źródeł pochodzenia zgromadzonych w powyższy sposób środków pieniężnych (pranie brudnych pieniędzy) – relacjonuje prokurator Łukasz Wawrzyniak.

W niniejszej sprawie prokurator przedstawił zarzuty łącznie 13 osobom, w tym dwóm z nich, zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałym jedenastu, zarzuty udziału w tej grupie przestępczej, a także  prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, w tym narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 37 milionów złotych.

– Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych i innych – podkreśla rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara więzienia do 15 lat.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

- Reklama -