wtorek, 23 lipca 2024
16.6 C
Swarzędz

Nawet 42 zł za niesegregowanie śmieci!

Od 1 września segregacja śmieci będzie obowiązkowa. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało podwyżką cen za wywóz śmieci do nawet 42 zł od osoby za miesiąc!

Zobacz także

- Reklama -

Za tydzień  wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami: na każdego właściciela nieruchomości nałożony zostanie bezwzględny obowiązek segregowania śmieci. – Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej ZM GOAP, który odpowiada za gospodarkę odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej. Nowe przepisy są efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki za wywóz odpadów pozostaną na niezmienionym poziomie, jednak kary za niesegregowanie śmieci będą dotkliwe. Stawka za wywóz odpadów dla nieruchomości jednorodzinnych i takich, w których znajdują się nie więcej niż cztery lokale, nadal będzie wynosiła 16 zł od osoby, dla budynków wielorodzinnych z kolei 14 zł od osoby miesięcznie. O ile jednak wyegzekwowanie segregacji odpadów w pierwszym przypadku jest dość łatwe, o tyle gorzej jest w tym drugim. Dlatego GOAP zamierza stosować dla zabudowy wielorodzinnej tzw. odpowiedzialność zbiorową: – Jeżeli mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnej nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości 42 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość – zapowiada ZM GOAP.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Gdy pracownik firmy odbierającej odpady znajdzie w pojemniku lub worku śmieci niepodlegające odbiorowi, poinformuje GOAP o naruszeniu procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. – Będzie się to wiązało z koniecznością ich dosegregowania. Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpadów przez właściciela nieruchomości odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych – informuje ZM GOAP. Właściciel posesji zostanie o tym powiadomiony za pomocą pomarańczowej naklejki. Naruszenie procedury nie oznacza podwyższenia opłaty. Inaczej będzie w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli np. gdy w pojemnikach lub workach znajdą się odpady, które nie powinny tam trafić, np. w brązowym pojemniku na odpady BIO znajdą się odpady ze szkła. W tym przypadku na pojemniku lub worku pojawi się żółta naklejka. Gdy podczas kolejnej kontroli odpady będą posegregowane właściwie, żółta naklejka zostanie usunięta z pojemnika, a w jej miejsce pojawi się naklejka zielona. Wówczas też odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru. Jeśli natomiast odpady nadal nie będą prawidłowo posegregowane, naklejka będzie miała kolor czerwony, a śmieci zostaną odebrane jako zmieszane. A to już będzie stanowiło podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cały system został szczegółowo opisany na stronie internetowej związku.

Warto odnotować, że właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami do 1 września 2020 r. Szczegółowe wytyczne dla wszystkich rodzajów nieruchomości – niezamieszkanych, jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych dostępne są na stronie internetowej związku wraz z informacjami jak poprawnie segregować odpady.

- Reklama -
- Reklama -