poniedziałek, 27 maja 2024
16.8 C
Swarzędz

Deklaracje śmieciowe pod lupą strażników

Od 4 września strażnicy miejscy będą mogli karać mandatem za niezłożenie deklaracji śmieciowej, za podanie w niej nieprawdziwych informacji oraz za brak kompostownika.

Zobacz także

- Reklama -

Wchodząca właśnie w życie nowelizacja do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła sankcje za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem faktycznym. Do tej pory był to spory problem. Z dotychczasowych doświadczeń strażników miejskich wynika bowiem, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków. W trakcie przeprowadzanych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, chociaż deklaracja mówi zupełnie co innego. Nowe przepisy umożliwiają municypalnym nakładanie grzywien związanych z tymi nieprawidłowościami. – Z dniem 4 września wchodzą w życie przepisy, pozwalające funkcjonariuszom Straży Miejskiej karać mandatami osoby, które nie złożyły tzw. “deklaracji śmieciowej”, a także nie posiadają kompostownika lub nie kompostują bioodpadów w sytuacji, gdy złożyły taką informację w deklaracji – mówi Piotr Kubczak, komendant swarzędzkiej Straży Miejskiej. – Są to wykroczenia odpowiednio przeciwko art 10 ust. 2b i 10 ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i są zagrożone mandatem do 500 zł – ostrzega szef strażników. Jak zapowiadają miejscowi funkcjonariusze, wkrótce rozpocznie się kolejny etap kompleksowych kontroli posesji, a przy ich okazji będą sprawdzane także zagadnienia związane właśnie z deklaracjami śmieciowymi, segregacją odpadów i posiadaniem kompostowników.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -