Burmistrz interweniuje w sprawie zalegających śmieci

Burmistrz Marian Szkudlarek zażądał – w miniony poniedziałek - od dyrektora GOAPu pilnej interwencji w sprawie opóźnień w wywozie śmieci, które - od 1 września - realizuje na terenie naszej gminy nowy wykonawca - firma FBSerwis. – W ostatnim tygodniu doszło do drastycznego spadku jakości, a przede wszystkim terminowości wykonywania usługi – podkreśla gospodarz Gminy.

1 września  zmieniła się firma zajmująca się wywozem odpadów komunalnych w naszej gminie. Miejsce dotychczasowego wykonawcy – firmy PUK A. ZYS zajęła  firma FBSerwis, która  – przed kilkoma miesiącami – wygrała ogłoszony przez Związek Międzygminny GOAP przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w Swarzędzu. Wartość kontraktu to blisko 26 milionów złotych. Dodajmy, że dotychczasowa firma wywożąca odpady z naszej gminy – firma PUK A.Zys  nie  złożyła swojej oferty w przetargu na wywóz śmieci w swarzędzkim sektorze.

Niestety, nie jest to udany „debiut” FBSerwis w naszej gminie i stawia firmę w dość negatywnym świetle. Już  2-3 września pojawiły się liczne sygnały od mieszkańców, którzy podkreślali, że usługa nie jest należycie wykonywana, są opóźnienia,  do wielu rejonów nie dotarły w ogóle harmonogramy z nowymi terminami wywozów, a w tych, które zamieszczono na stronie internetowej FBSerwis  brakuje niektórych numerów, albo terminów.  

W miniony piątek, 4 września br. w rozmowie z „Tygodnikiem Swarzędzkim” przedstawiciele FBSerwis informowali, że następnego dnia tj, w sobotę, 5 września będą realizowali wszelkie opóźnienia i reklamacje. Niestety, w wielu rejonach naszego miasta i gminy nadal nie odebrano części pojemników. I nie są to pojedyncze posesje, ale cały ulice czy części osiedli.

W związku z zaistniałą sytuacją, w miniony poniedziałek, burmistrz  Marian Szkudlarek podjął interwencję w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, kierując na ręce dyrektora Związku Międzygminnego pismo, w którym czytamy m.in.:  W związku ze zmianą od 1 września br., głównego wykonawcy usług odbioru odpadów komunalnych, zauważalny jest drastyczny spadek jakości, a przede wszystkim terminowości wykonywania usługi. – podkreśla burmistrz Marian Szkudlarek, apelując do dyrektora Biura Związku Międzygminnego GOAP Andrzeja Springera o wyegzekwowanie od wykonawcy regularnego i terminowego odbioru odpadów komunalnych z terenu sektora nr XII (czyli gminy Swarzędz).

Zarówno do FBSerwis, jak i do ZM GOAP wysłaliśmy zapytanie w kwestii opóźnień. Czekamy na odpowiedzi. Do sprawy powrócimy.

Gdzie zgłaszać reklamacje w sprawie braku wywozu?

Związek Międzygminny GOAP prosi, by zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów zgłaszać drogą elektroniczną na bok@goap.org.pl (lub poprzez Fanpage GOAP na Facebooku w wiadomości prywatnej).
W zgłoszeniu należy podać:
– dokładny adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
– frakcję odpadów, która nie została odebrana,
– termin niezrealizowania odbioru.

- Reklama -